Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 87-89
Octombrie-Decembrie 2011

Carte de vizită: Judeţul Braşov
Destination: The County of Brasov
Kurze Visitenkarte von Kronstadt
Brassó megyei útikalauz
Pădurile virgine de la Şinca
The old-growth forests from Sinca
Die Urwälder bei Şinca
A sinkai szűz erdők
Folclorul autentic, promovat la Budila
Promoting Genuine Folklore in Budila
Authentische Folklore wird gefördert
A valódi folklórt népszerűsítik Bodolán
Crăciunul şi Anul Nou, la Codlea
Christmas and New Year’s Eve in Codlea
Weihnacht und Neujahr in Zeiden
Karácsony és újév Feketehalomban
Cristian: Drumul pâinii
Cristian: the "Road of Bread"
Neustadt: Der Weg des Brotes
Keresztényfalva és A kenyér útja
Satul românesc: Dumbrăviţa
Dumbrăviţa, a Romanian village
Das rumänische Dorf Dumbrăviţa
Szúnyogszék, a román falu
Ghimbavul turistic
The tourist side of Ghimbav
Das touristische Weidenbach
A turizmus Vidombákon
Zilele Hălchiului
The Days of Halchiu
Die Heldsdorfer Tage
Höltövényi napok
Crăciunul la Homorod
Christmas in Homorod
Weihnachten in Hamruden
Karácsony Szászhomoródon
Focul lui Sumedru
The "Fire of Sumedru" Custom
Sumedrus Feuer
Sumedru tüzének ünnepe
Miraculoasele legende de la Sânpetru
The Wondrous Legends of Sanpetru
Petersberger Sagen
A szenpéteri csodás történetek, legendák
Festivalul Oierilor
The Festival of Sheep Breeders
Das Festival der Schafzüchter
Juhtenyésztők fesztiválja

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ghimbavul turistic     

     

Oraşul Ghimbav este situat în Depresiunea Braşovului, la 7 km vest de municipiul Braşov, pe drumul naţional DN1 şi calea ferată Braşov-Sibiu şi este o fostă comună suburbană a Braşovului. Aflată la o altitudine medie de 535 m, localitatea ocupă o suprafaţă de 28,9 kmp, pe care traieşte o populaţie de 5100 de locuitori, formată din români, saşi şi alte etnii. Ghimbavul a fost declarat oraş în anul 2002.
Localitatea este străbătută de apele Bârsei şi ale Ghimbăşelului, ultimul dând localităţii numele românesc, după Muntele Ghimbav, locul de unde acesta izvorăşte din Masivul Bucegi.

Scurt istoric

Aşezarea a fost populată încă din Epoca Fierului. Pe malul Ghimbăşelului exista o aşezare dacică, specifică civilizaţiei primei vârste a fierului. Pe o arie largă a zonei a fost descoperită o cantitate importantă de ceramică dacică. Prima aşezare, numită "Câmpşor", se află pe locul aerodromului actual. Originea aşezării actuale este legată de prezenţa cavelerilor teutoni în Ţara Bârsei, între anii 1211-1225 şi de colonizarea saşilor în secolul al XIII-lea. În centrul localităţii se înalţă Cetatea Ţărănească Fortificată, monument istoric şi de arhitectură, care a fost ridicată pe la sfârşitul secolului al XIII-lea, în jurul Bisericii Evanghelice, zidită cu aproape două secole înainte. Biserica a fost concepută iniţial, ca o basilică romanică sub numele "Sf. Petru". Astăzi, cetatea poate fi vizitată de turişti, pot fi ascultate slujbele religioase şi cântece de orgă.

Tradiţii

Primarul oraşului Ghimbav, Toma Dorel, ne-a declarat: "Ghimbavul a avut o bună tradiţie agricolă iar mai târziu o dezvoltare industrială importantă. Oraşul a devenit cunoscut în ţară şi peste hotare, în ultimele decenii, prin producţia şi exportul, în serie mare, de avioane, elicoptere şi planoare, în fabrica reînfiinţată aici în 1968, după ce fabrica de la Braşov fusese închisă în condiţiile impuse României după al Doilea Război Mondial. Dezvoltarea urbanistică a Ghimbavului a cunoscut o dinamică spectaculoasă în ultimii 10-15 ani iar promovarea potenţialului turistic al oraşului reprezintă prioritatea momentului. Avem obiceiuri şi tradiţii cu care ne mândrim şi care sunt valorificate prin ansamblul folcloric şi diferite proiecte".

Evenimente culturale

În perioada 21-23 decembrie 2011, Primăria oraşului Ghimbav organizează Festivalul dedicat Sărbătorilor de Iarnă, un eveniment cultural de mare atracţie, care pune în valoare potenţialul cultural-istoric al localităţii.
O tradiţie o reprezintă şi carnavalurile organizate de saşi. Acestea se desfăşoară în lunile ianuarie şi februarie. Toate carnavalurile au o temă, iar măştile cele mai reuşite sunt premiate.
Alte festivaluri, demne de a fi menţionate: Festivalul Istoric, inspirat din istoria, legendele şi tradiţiile Ghimbavului (august 2012), şi, cel mai important, Festivalul de Aviaţie (vara 2012), un show cu participare internaţională.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov