Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 58-59
Mai-Iunie 2009

Centru UNESCO, în Cetatea Râşnov
UNESCO Centre
Centre UNESCO
Centro UNESCO
Zilele Braşovului, ediţia a VIII-a
Brasov?s Days
Les Jours de Brasov
I Giorni di Brasov
Elena Udrea, la Braşov
Green and Cultural Tourism
Tourisme vert et culturel
Turismo verde e culturale
Festivalul medieval "Turnirul Cavalerilor"
The Knights Tournament
Le Tournoi des Chevaliers
Il Torneo dei Cavalieri
Ziua meşteşugurilor tradiţionale
The Handicrafts' Day
Le Jour des Artisanats
Noaptea Muzeelor 2009 la Braşov
Museums' Night
La Nuit des Musées
La Notte dei Musei
Festivalul primăverii, la Codlea
Spring Festival
Festival du Printemps
Festival della Primavera
Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat"
?Valer Literat? Museum
Le Musée "Valer Literat"
Il Museo "Valer Literat"
Festivalul dansului popular maghiar din Ţara Bîrsei
Folk Magyar Dance
La danse populaire Magyare
Danza popolare magiara
Festivalul Culturii Ţigăneşti
Gipsy Festivals
Festivals Gitans
Festival Zingaro
Fonduri nerambursabile pentru Cetatea Rupea
Rupea Fortress
La Forteresse Rupea
La Fortezza Rupea
Zilele Predealului 2009
Predeal?s Days
Les Jours de Predeal
I Giorni di Predeal
Părăul spiritual
Icons at Parau village
Icônes au village Parau
Icone nel villaggio Parau
"Ferestre, deschise, din suflet"
Soul's Windows
Fenêtres de l?âme
Finestre dell?anima
Ziua statului Israel
Jewish Celebration

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ziua statului Israel     

Deşi au rămas foarte puţini evrei în judeţul Braşov, comunitatea evreilor a organizat o manifestare la Sinagoga din Braşov, pentru a sărbători 61 de ani de la înfiinţarea statului Israel. Preşedintele comunităţii evreilor din Braşov, Roth Tiberiu, vădit emoţionat, a spus câteva cuvinte despre importanţa statului Israel, despre gândurile de pace pe care le are acest stat, a ascultat cu mare pioşenie serviciul divin, alături de evreii care s-au adunat special pentru a marca acest eveniment şi a ascultat cu mare demnitate imnul de stat al Israelului. În fiecare an, comunitatea evreilor din Braşov invită braşovenii să fie alături de membrii ei, care convieţuiesc fără discriminare în rândul populaţiei din Braşov.

Naşterea unui nou stat

Preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov, Roth Tiberiu, a reamintit cu acest prilej: ?La 14 mai 1948, la Tel Aviv, preşedintele Agenţiei Evreilor proclama formarea statului Israel, luând astfel naştere primul stat evreiesc, după 2000 de ani. În cadrul unei ceremonii desfăşurate la Muzeul de Artă din Tel Aviv, Ben-Gurion a pronunţat cuvintele ?Prin aceasta proclamăm naşterea unui stat evreiesc în Palestina, care urmează să se numească Israel?, după care au urmat aplauze şi lacrimi de bucurie din partea mulţimii adunate la muzeu. Ben-Gurion a devenit primul premier al Israelului?.
În ciuda unei întreruperi de curent la Tel Aviv şi a invaziei arabe, evreii au sărbătorit naşterea noii lor naţiuni, mai ales după ce au aflat că Statele Unite au recunoscut statul evreiesc. La miezul nopţii, statul Israel a luat naştere în mod oficial, odată cu terminarea mandatului britanic in Palestina.PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov