Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 56-57
Martie-Aprilie 2009

Baba Dochia
The old Dochia
Noul brand turistic al judeţului Braşov
BRAŞOV BE.LIVE IT
BRASOV BE.LIVE IT
Echipă nouă la Prefectură
New Prefecture’s Team
Nouvelle équipe à la Préfecture
Nuova squadra alla Prefettura
Braşovul, oraşul lui Kronos
Town of Cronus
Ville de Chronos
Strigarea peste sat la Şinca Nouă
The Wheel on Fire
La roue en flammes
La Ruota in fiamme
Prejmer: Clătita din căruţă
The Pancakes Festival
Le Festival des Crêpes
Il Festival delle Crêpe
Balul Dragobetelui, la Zizin
Dragobete’s Ball
Le Bal de Dragobete
Il Ballo di Dragobete
Balul Mărţişorului, la Codlea
The March Amulet Ball
Le Bal du printemps
Il Ballo della primavera
Alaiul măştilor la Budila
The Masks Tail
Le Cortège des Masques
Il corteo delle maschere
Şezătoare la Dumbrăviţa
The Gathering
La Réunion
La Veglia
Predealul, pentru turiştii îndrăgostiţi
Predeal in Love
Predeal amoureux
Predeal innamorato
Păpuşile dansatoare din Vama Buzăului
Dancing Dolls
Les Poupées Danseuses
Le Bombole danzatrici
Zâna Măseluţă, la Teliu
The Tooth Fairy
La petite souris
La Fatina
Oul Pascal
The Paschal Egg
L’Oeuf Pascal
L’Uovo Pasquale
Hristos a Înviat!
The Resurrection

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Hristos a Înviat!

Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului. De Paşti se sărbătoreşte Învierea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Duminica - a treia zi după Scripturi- femeile purtătoare de mir au găsit mormântul gol. Mormântul era gol pentru că Hristos Înviase. Împotriva lor, a tuturor, a celor care L-au acuzat şi batjocorit de atunci şi până astăzi, numit în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini, rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai Săi, păzit sub grea şi rece lespede de piatră, Hristos a izbândit cea mai strălucită biruinţă ce s-a văzut vreodată: biruinţa asupra morţii şi asupra răutăţii omeneşti. Această biruinţă a putut fi tăgăduită, dar nu I-a putut fi smulsă niciodată.

Triumful lui Iisus

Despre sărbătoarea Învierii, preotul paroh, Ioan Hărdea, de la Catedrala Sf. Nicolae, din Şcheii Braşovului, a declarat : « Hristos a Înviat şi a biruit, pentru El şi pentru noi. Credem şi biruim prin Moartea şi Învierea lui Hristos, murim pentru a învia şi înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţă şi moarte ne bucurăm de Înviere; prin Înviere ne bucurăm şi triumfăm în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. În Moartea Lui stă mântuirea noastră, în Învierea Lui stă biruinţa noastră ».PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov