Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 42-43
Ianuarie-Februarie 2008

Braşovul la Bruxelles
Meeting in Brussels
Reabilitarea Bisericii ?Sfântul Nicolae?
The renewal of ?Sf. Nicolae? Church
Le ravalement de l?Eglise ?Sf. Nicolae?
Il restauro della Chiesa ?Sf. Nicolae?
Bucătăria tradiţională braşoveană
Brasov?s Authentic
Authentique de Brasov
Autentico di Brasov
Banca Mondială sprijină Braşovul
The Roundabout Road
La voie-détour de Brasov
La tangenziale di Brasov
Bilanţul Instituţiei Prefectului
The Prefect?s Institution Balance
Le Bilan de l?Institution du Préfet
Il bilancio dell?Istituzione del Prefetto
Fosnich - Obicei specific la Rupea, Homorod, Buneşti, Dăişoara
The Vicinity
Les Voisinages
Le Vicinanze
Informator turistic la Bran
Touring Informant at Bran
Informateur touristique à Bran
Informatore turistico a Bran
Codlea, oraşul din Ţara Bârsei
The Town of Flowers
La ville des fleurs
La città dei fiori
Iarna la Predeal
Predeal in Winter
Predeal en hiver
Predeal nell?inverno
Unirea Principatelor Române
The Feast of January 24
La fête du 24 Janvier
La festa del 24 Gennaio
Omagiu lui Valentin Bakfark
The Renaissance Year
L?Anno Rinascimentale
Consulat britanic la Braşov
British Consulate at Brasov
Consulat Britannique à Brasov
Consolato Britannico a Brasov
Teliu, capitala melcilor
The Snails Factory
La Fabrique d?Escargots
La Fabbrica di Lumache
Aro-Palace - Turism de cinci stele la Braşov
Five stars tourism
Tourisme de 5 étoiles
Turismo di cinque stelle
Dezvoltarea metropolitană
Metropolitan Strategy in Brasov
Stratégie métropolitaine à Brasov
Strategia metropolitana a Brasov
Hiperdia - 10 ani de activitate
Hiperdia: 10 years after
Hiperdia, 10 ans après
Hiperdia, 10 anni dopo
Serviciul Evidenţa Persoanelor, modernizat
Voice-Data Communications
Comunicazioni Voce-Dati

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Reabilitarea Bisericii ?Sfântul Nicolae?     

Pentru prima dată, la Braşov, are loc un proiect comun de amploare între Consiliul Judeţean Braşov şi Mitropolia Ardealului. Pentru realizarea proiectului preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, Arhiepiscopul Sibiului, Mitropolit al Ardealului, Înalt Prea Sfinţia Sa, dr. Laurenţiu Streza, s-au întâlnit oficial pentru a pune bazele proiectului de cooperare care vizează reabilitarea ansamblului arhitectural ecleziastic al Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Brasovului.

Un milion de euro

În prima fază a proiectului de reabilitare suma necesară investiţiei se ridică la un milion de euro şi include Biserica Sf. Nicolae cu paraclisele, fosta Prima Şcoală Româneascî (transformată în complex muzeu) chiliile; zidul de incintă; casa Barac (secolul al VXIII-lea), o bibliotecă în care se afla 40.000 de carti vechi de sute de ani si peste 30.000 de documente cu vechimi si de 800 de ani şi un depozit de carte veche, icoane, argintărie liturgică şi tablouri de epocă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a declarat că ansamblul arhitectural ecleziastic al Bisericii ?Sf. Nicolae? din Şcheii Braşovului este declarat monument istoric, fiind atestat documentar în sec. al XV-lea. Consiliul Judeţean Braşov are în vedere reabilitarea construcţiilor, restaurarea şi conservarea acestui patrimoniu şi redarea circuitului turistic.

Degradarea monumentului

În cadrul Bisericii ?Sf. Nicolae? din Şcheii Braşovului se află importante opere de artă şi icoane vechi de 500 de ani. Multe dintre piesele complexului au suferit degradări de-a lungul timpului, motiv pentru care necesită restaurarea urgentă. Scopul programului este de a crea un centru ortodox cultural şi istoric puternic care să readucă în prezent întreaga istorie a complexului.
Înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Ardealului Dr. Laurenţiu Streza a declarat că este copleşit de emoţie în faţa acestui patrimoniu şi a mulţumit Consiliului Judeţean Braşov pentru alocarea unei sume importante de bani care va ajuta ca valorile trecutului să aparţină prezentului şi viitorului.

Prima Şcoală Românească

Preotul Vasile Olteanu, custodele Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului, a declarat că este extrem de bucuros, pentru că, în sfârşit, după ce a bătut la toate uşile şi a sesizat de nenumărate ori ministerul de resort, visul său va fi îndeplinit. ?Valoarea acestui patrimoniu este inestimabilă, datorită cărţilor vechi deţinute de biblioteca noastră şi a pieselor de muzeu din Prima Şcoală Românească. Dacă acest patrimoniu nu ar fi fost reabilitat, sigur că toţi am fi fost judecaţi atât de istorie, cât şi de generaţiile viitoare. Obiectivul presupune de multă vreme reabilitări de anvergură, din cauza condiţiilor de depozitare deplorabile. Pe această cale, fac un apel tuturor celor care doresc să sprijine cu fonduri acest proiect?, a declarat Vasile Olteanu.

Salvarea valorilor culturale

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, a declarat: ?Personal, m-am implicat în conservarea valorilor autentice şi în revigorarea valorilor spirituale ale Braşovului. Consiliul Judeţean Braşov a alocat sume importante de bani pentru salvarea aşezămintelor de cult, ale monumentelor istorice, a vechii Cetăţi a Braşovului şi a multor obiective lăsate în paragină de autorităţile comuniste. Avem obligaţia morală să nu le lăsăm să dispară. Pe lângă banii alocaţi de Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Culturii şi Cultelor a alocat bani pentru reabilitarea patrimoniului?.
Menţionăm că pe lângă acest obiectiv, în judeţul Braşov, vor fi reabilitate şi alte construcţii religioase, dintre care amintim Catedrala de la Făgăraş şi bisericile evanghelice din Hărman, Cristian şi Sânpetru.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov