Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 34-35
Mai-Iunie 2007

Poienile cu narcise
The Narcissi Glades
Les clairières aux narcisses
Le radure dei narcisi
Reabilitarea drumurilor din judeţ
The French Channel of the Roads
La filière française des voies
La filiera francese delle vie
Zlele Braşovului
Brasov's Days
Les Jours de Brasov
I Giorni di Brasov
Ziua Europei
The Europe's Day
Le Jour de l'Europe
Il Giorno dell'Europa
Aro Palace - Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Aro Palace
Tourisme de cinq étoiles a Aro Palace
Turismo di cinque stelle ad Aro Palace
Sărbătorile Codlei
Codlea's Feast
Les Fêtes de Codlea
Le Feste di Codlea
"Înălţarea" la Bod
The Ascension at Bod
L?Ascension à Bod
La Festa dell'Ascensione
Invitaţie la Hălchiu
Evangelic Feast at Halchiu
Fête évangélique a Halchiu
Festa evangelica a Hălchiu
Cetatea Homorodului
A priceless patrimony
Les origines d'Homorod
Gli origini di Homorod
Sezonul estival la Predeal
Summer at Predeal
L?été à Predeal
L'estate a Predeal
Înfrăţire Mentana - Moieciu
Jumelage Mentana - Moieciu
Gemellaggio Mentana - Moieciu
Sânpetru şi cetatea săsească
The Saxon air of Sanpetru
L'Air saxon de Sanpetru
L'Aria sassone di Sanpetru
Ticuşul Vechi - un drum medieval
Mid-way between the Citadels
À mi-chemin entre les Citadelles
A mezza strada tra le Citadelle
Vama Buzăului - o aşezare românească
At the History Crossroads
A la croisée de l?Histoire
All'incorcio della Storia
Sărbătorile Vulcanului
Vulcan's Feast
La Fête de Vulcan
La Festa di Vulcan
Invitaţie la Muzeul de Artă
The Museum of Art Braşov
Le Musée d?Art Brasov
Il Museo d'Arté Braşov

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Vama Buzăului - o aşezare românească

     Comuna Vama Buzăului deţine pe raza administrativ teritorială satele Buzăiel, Acriş şi Dălghiu. Interesant este faptul că această comună a rămas ca un apendice în judeţul Covasna, deşi se află pe teritoriul judeţului Braşov. Comunitatea este românească şi este amplasată într-o zonă splendidă, cu un relief de excepţie, cu faună şi floră bogată şi cu posibilităţi multiple de dezvoltare a agroturismului, asemeni locaţiilor Bran-Moieciu. Oricine o vizitează, mai mult ca sigur că se întoarce şi a doua oară, pentru aerul curat, nepoluat şi oferta diversificată în agrement în toate anotimpurile.

Scurt istoric

Numele localităţii este dat de două componente: Vama coborâtă de stăpânirea austriacă şi cursul Buzăului care dă al doilea element, fiind una dintre cele mai vechi din Carpaţi.
În Antichitate, la începutul mileniului al doilea, a ajuns zonă de graniţă între Transilvania şi Muntenia, fiind cea mai circulată trecătoare transcarpatică, în zona de curbură. Această aşezare, la răscrucea drumurilor şi a tăvălugului istoriei, a făcut ca locuitorii să aibă o istorie bogată în evenimente majore.
Izvoarele istorice atestă urme de vieţuire încă din neolitic, în Valea Fetii. Cercetările arheologice şi etnografice, ca şi cele lingvistice atestă existenţa unei populaţii stabile de păstori valahi găsiţi aici de unguri la venirea lor în Ardeal şi aşezarea lor în vecinătate după secolul al XI-lea.

Potenţial turistic

Primarul comunei Vama Buzăului, Tiberiu Nicolae Chirilaş, declară că zona se află în plin proces de dezvoltare durabilă şi este un loc prielnic de organizare de tabere în aer liber pentru sculptori şi cercetători, având un potenţial diversificat, dintre care amintim: Zonă agroturistică atestată, Biserica ortodoxă Vama Buzăului, Ruinele Fostei Capele, Catolice, Tabăra de sculptură din lemn, Pensiuni agroturistice, Urlătoarea şi Silvoturismul, la care se adaugă faptul că zona este ecologică.

Reînvierea tradiţiilor

Consiliul Local Vama Buzăului şi Primăria au alocat bani pentru reabilitarea lăcaşurilor de cult şi pentru promovarea tradiţiilor. S-au făcut investiţii în domeniul cultural şi au fost reabilitate două cămine culturale: Vama Buzăului şi Acriş, ultimul fiind inaugurat recent şi având invitate ansambluri folclorice de excepţie din judeţ şi interpreţi ai cântecului popular autentic.
Vămăşenii sunt oameni primitori, ospitalieri şi sunt dispuşi să primească în gospodăriile lor turişti care doresc să retrăiască viaţa la ţară şi să cunoască gastronomia specifică zonei.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov