Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 34-35
Mai-Iunie 2007

Poienile cu narcise
The Narcissi Glades
Les clairières aux narcisses
Le radure dei narcisi
Reabilitarea drumurilor din judeţ
The French Channel of the Roads
La filière française des voies
La filiera francese delle vie
Zlele Braşovului
Brasov's Days
Les Jours de Brasov
I Giorni di Brasov
Ziua Europei
The Europe's Day
Le Jour de l'Europe
Il Giorno dell'Europa
Aro Palace - Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Aro Palace
Tourisme de cinq étoiles a Aro Palace
Turismo di cinque stelle ad Aro Palace
Sărbătorile Codlei
Codlea's Feast
Les Fêtes de Codlea
Le Feste di Codlea
"Înălţarea" la Bod
The Ascension at Bod
L?Ascension à Bod
La Festa dell'Ascensione
Invitaţie la Hălchiu
Evangelic Feast at Halchiu
Fête évangélique a Halchiu
Festa evangelica a Hălchiu
Cetatea Homorodului
A priceless patrimony
Les origines d'Homorod
Gli origini di Homorod
Sezonul estival la Predeal
Summer at Predeal
L?été à Predeal
L'estate a Predeal
Înfrăţire Mentana - Moieciu
Jumelage Mentana - Moieciu
Gemellaggio Mentana - Moieciu
Sânpetru şi cetatea săsească
The Saxon air of Sanpetru
L'Air saxon de Sanpetru
L'Aria sassone di Sanpetru
Ticuşul Vechi - un drum medieval
Mid-way between the Citadels
À mi-chemin entre les Citadelles
A mezza strada tra le Citadelle
Vama Buzăului - o aşezare românească
At the History Crossroads
A la croisée de l?Histoire
All'incorcio della Storia
Sărbătorile Vulcanului
Vulcan's Feast
La Fête de Vulcan
La Festa di Vulcan
Invitaţie la Muzeul de Artă
The Museum of Art Braşov
Le Musée d?Art Brasov
Il Museo d'Arté Braşov

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ticuşul Vechi - un drum medieval
Comuna Ticuşul Vechi este aşezată pe partea dreaptă a râului Olt, la jumătatea distanţei pe axa Cetăţilor Făgăraş şi Rupea, traversată odinioară de un drum medieval despre care se spune că ar fi fost chiar un drum romanic. Localitatea s-a numit până în anul 1925 Ticuşul Săsesc, deoarece aici a existat populaţie majoritară săsească. Astăzi, mai există doar câteva familii de saşi, majoritatea fiind români care convieţuiesc în relaţii de prietenie cu etnici maghiari, ceea ce determină ca localitatea să fie multietnică.

Scurt istoric

Pentru prima dată se aminteşte de comuna Ticuşul Vechi în anul 1373, dar există presupuneri că aşezarea comunei este mai veche. În anul 1206, se aminteşte de înfiinţarea satului Văleni din apropiere şi aflăm şi numele unor sate vecine, iar în anul 1520, casieria din Sibiu a plătit un ajutor pentru construcţii de apărare a comunei Ticuşu. Aşadar, putem deduce că zidul dinspre nord de la Biserica Evanghelică din localitate, împreună cu cele două turnuri care o flanchează, datează din acel timp. După anul 1532, au emigrat şi români în Ticuş, o parte dintre ei fiind stabiliţi de către saşi pe malul drept al râului Olt pentru a păzi hotarele. Aşa a luat naştere o nouă aşezare: Ticuşul Nou.

Biserica Evanghelică

Printre bisericile declarate monument istoric din judeţ se numără şi Biserica Evanghelică din Ticuşul Vechi. Menţionăm că turnul de clopote de la Cobor păstrează forma construcţiilor de apărare din acel timp, cu o balustradă pentru tindă, pe când turnul din Ticuşu este o construcţie mai recentă, datând din anii 1804-1806, ca urmare a marelui cutremur din 1802. Biserica se păstrează şi astăzi şi poate fi vizitată de turiştii care mai pot beneficia dacă vin aici de aer nepoluat, de o aşezare care se pliază perfect pe relief şi de multe alte posibilităţi de agrement.

Zestrea culturală

Comuna păstrează până în zilele noastre o bogată zestre culturală, care este conservată cu multă grijă şi care conţine specificul local de o mare varietate. În acelaşi timp, locuitorii sunt preocupaţi de creşterea continuă a nivelului de trai, material şi spiritual, asemenea tuturor comunelor judeţului nostru.
Primarul comunei Ticuş, Emil Mircea Şchiopea, invită pe oricine doreşte să cunoască această comunitate, venind cu următoarele argumente: ?Comuna este ancorată în economia naţională, cu pondere în agricultură, are posibilităţi de mari investiţii în mai multe domenii de activitate, are un potenţial natural inestimabil, oameni primitori şi un patrimoniu istoric şi cultural care merită să fie cunoscut?.

Localitatea Ticuşul Vechi

nr. 198, judeţul Braşov
Telefon/fax: +40 268 285 828.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov