Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 28-29
Noiembrie-Decembrie 2006

Un augurio in controcorrente della prossima migrazione: Benvenuti in Romania!
Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Brasov
Tourisme de cinq étoiles à Brasov
Turismo di cinque stelle a Brasov
Primul incubator de afaceri la Braşov
The first Business Incubator
Le premier incubateur d?affaires
Invaţământul braşovean la standarde europene
Performant local School
Ecole locale performante
Alta prestazione della scuola normale
Comuna Teliu, pregătită pentru UE
Three New Schools
Trois nouvelles écoles
Tre scuole nuove
Agenţie de Dezvoltare Durabilă la Braşov
The Agency?s Inauguration
L?inauguration de l?Agence
L?inaugurazione dell?Agenzia
Memorial 15 Noiembrie 1987
15 November 1987 Memorial
Il Memoriale 15 November 1987
Centenarul vârstnicilor
The Elders? Centenary
Le Centenaire des Âgés
Il Centenario degli Anziani
Feldioara - o istorie îndelungată
Roman ruins and Romanian Leisure
Ruines romanes et agrément roumain
Rovine romane ed ozio romeno
Măieruş ? Valea nucilor sălbatici
The Valley of the wild Walnuts
La Valée des noix sauvages
La Valle dei noccioli selvaggi
Şinca Nouă ? sat european
An European Village
Un village europeean
Un villaggio europeo
Crăciunul la Apaţa
Christmas at Apata
Noël à Apata
Natale a Apata
Drăguş, un sat românesc
A Romanian Village
Un village roumain
Un villaggio romeno
Ridicatul bradului Dumbrăviţa
The Fir?s Hoist
La hausse du sapin
Ghimbavul ? o aşezare dacică
The Village near the Willows
Le village près des saules
Il villaggio delle salici
Focuri sacre pe înălţămile munţilor
Sacred Fires
Les feux sacrés
I fuochi sacri
Crizbav ? o comunitate în plină ascensiune
Durable Development at Crizbav
Développement durable à Crizbav
Sviluppo durevole a Crizbav
Invitaţie la Predeal
Invitation at Predeal
Invitation à Predeal
Invito a Predeal
Concurs de gastronomie la Prejmer
Gastronomic Contest

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Măieruş ? Valea nucilor sălbatici

     Comuna Măieruş este aşezată la poalele munţilor Perşani, pe Drumul European 60, ce leagă Braşovul de Sighişoara medievală. Pe lângă istoria acestei localităţi extrem de interesantă, comuna este atractivă datorită amplasării ei într-un peisaj feeric, a fondului forestier şi a fondului de vânătoare existente pe raza administrativ-teritorială a Măieruşului.

Scurt istoric

În urma cercetărilor efectuate de arheologul Costea Florea, a reieşit faptul că aşezarea datează din perioada dacică, romană şi post-romană şi că în zonă ar fi existat cinci aşezări. Prima atestare documentară apare în 1377. Denumirea de Măieruş apare de la Nicholaus de Villa nucum (1385). În zona Vadul Roşu, spre Rotbav, se afla Valea nucilor sălatici de pădure, unde pe lângă nuci erau foarte mulţi aluni şi în anul 1454 apare un proces de hotar cu localitatea Belin, unde apare pentru prima dată numele de Mayaroş. Localnicii cred că era o greşeală de ortografie, pentru că ar fi fost corect să fie scris ?mogyoroş?, ceea ce în traducere înseamnă aluniş. De-a lungul timpului, Măieruşul a trecut prin foc şi sabie, dar a rezistat până în zilele noastre. Aici au trăit împreună saşi şi români într-o convieţuire paşnică.

Bisericile seculare

Ca punct de atracţie amintim Biserica Ortodoxă ?Adormirea Maicii Domnului? (1783-1787) şi Biserica Evanghelică Lutherană, construită la 1791-1792. Cele două biserici sunt declarate monument istoric, cu valoare de patrimoniu. În localitate mai există încă fanfara, care continuă tradiţia saşilor, aşa cum era odinioară.

Oportunităţi şi investiţii

Primarul comunei Măieruş, Dorel Toderaş, ne-a declarat că activităţile specifice zonei sunt agricultura şi în special creşterea animalelor, datorită faptului că localitatea dispune de peste 700 ha de păşune, iar ca activităţi economice principale amintim exploatarea lemnului, în suprafaţa de peste 300 ha de fond forestier. Ca obiective principale, Măieruşul are în vedere dezvoltarea agroturismului şi dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului. Dintre facilităţile oferite investitorilor precizăm reţeaua de alimentare cu apă, energie electrică şi calea ferată, cu staţie pentru marfă, la o distanţă de 7 km.

Chinezii investesc în Măieruş

Datorită faptului că în Măieruş a existat cândva exploatarea masivă a argilei, au apărut primii investitori care doresc să continue această exploatare. Este vorba de nişte investitori chinezi, care vor să realizeze o fabrică de cărămidă, lângă lacul natural format din colectarea apelor pluviale. Lacul are forma unui lighean, este căptuşit cu argilă şi este adânc de 12 metri. Tot în zonă a apărut şi un investitor autohton care a construit o fabrică de mobilă.

Punctul forte: fondul de vânătoare

Primarul Dorel Toderaş a declarat că interesul cel mai crescut este pentru fondul forestier şi fondul de vânătoare: ?Fondul de vânătoare este la mare căutare. Aici poate fi vânat ursul, mistreţul, cerbul, iepurele şi vulpea. Totodată, avem 25 ha de luciu de apă, cu lacuri bogate în peşte. La ora actuală se câştigă mai mult din vânătoare, decât din exploatarea masei lemnoase. Pe toţi cei ce doresc să ne viziteze îi aşteptăm cu drag?.

Primăria Măieruş
Nicolae Bălcescu, nr. 2, Maierus jud. Brasov
Telefon: +40 268/284771, fax: +40 268/284757


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov