Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Proiecte Româno - Italiene

     O delegaţie oficială a provinciei Modena, Italia, a făcut o vizită de două zile la Braşov (13-15 iunie 2006), unde s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, cu Mihai Pascu, director Relaţii Externe, Toma Dobrogeanu, consilier judeţean, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe şi Gabriela Marian, alături de alţi reprezentanţi ai judeţului. Delegaţia provinciei Modena a fost condusă de Emilio Sabattini, preşedintele Consiliului Judeţean Modena, din ea mai făcând parte Beniamin Grandi, consilier responsabil al sectorului turism şi cultură, Feruccio Masetti, şeful cabinetului, şi Irene Calzolari, responsabilul biroului politicii comunitare. Delegaţia italiană a mai fost însoţită de reprezentanţi ai Camerei de Comerţ Modena, ai Federaţiei pentru servicii în ajutorul întreprinderilor mici şi mijlocii, ai confederaţiei agricultorilor, ai Centrului de industrie profesională în domeniul agricol, de dl. E. Fantuzzi, responsabil pentru proiectele dezvoltate în România, de Ioan Rapea şi Paolo Fasano, organizatori şi colaboratori cu cele două judeţe, de Siro Peppoloni, reprezentant al Ambasadei Italiei la Bucureşti, şi de Valentin Pavel, reprezentant al Ambasadei României la Roma.

Posibilităţi de colaborare
Aristotel Căncescu, preşedintele CJ Braşov, a amintit că au avut loc mai multe runde de discuţii pe linie inter-regională cu oficiali ai Italiei şi reprezentanţi ai judeţului Braşov: ?Vreau să amintesc întâlnirea pe care am avut-o cu ambasadorul Italiei la Bucureşti, împreună cu care am făcut o trecere în revistă a relaţiilor româno-italiene. Concluzia a fost că Italia este primul colaborator al României la nivelul ţării. În Braşov, deşi există o tradiţie cu partea germană, care ocupă primul loc privind relaţiile externe, Italia este deja prezentă cu firme care dezvoltă afaceri atât în domeniul economic, cât şi în turism. Dorim să dezvoltăm pe viitor relaţii de colaborare în domeniul monumentelor istorice privind conservarea acestora, domeniu în care Italia are tradiţii. Comunitatea românească oferă facilităţi în ceea ce priveşte mâna de lucru şi oferta turistică?.

Compatibilităţi
Toma Dobrogeanu, preşedintele Comisiei Relaţii Externe a CJ Braşov, a anunţat că în cele două zile delegaţia italiană are o agendă destul e încărcată: ?Mărturisesc că doream demult să realizăm o colaborare cu regiunea Modena şi că există multe compatibilităţi pe diverse domenii, începând de la cele economice şi până la turism. Braşovul are tradiţii industriale, motiv care îl situează pe locul întâi, după Bucureşti, dar această tradiţiei trebuie transformată într-o opţiune turistică, culturală şi naturală, cu ajutorul surselor umane deosebite pe care le deţinem. Îmi ofer sprijinul total pentru această colaborare, ţinând cont că provincia dumneavoastră este echivalentă cu cea a Braşovului. Mapa conţine proiecte generoase pe care le putem pune în practică, acestea fiind privilegiate de relaţiile dintre cele două popoare atât de asemănătoare?.

Dezvoltarea volumului de afaceri
Valentin Pavel, reprezentant al Ambasadei României la Roma, a mulţumit reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Italiană şi celor care au făcut posibilă o astfel de acţiune, care vine în sprijinul diplomaţilor români care desfăşoară activităţi în Italia: ?Promovăm astfel de iniţiative pentru dezvoltarea volumului de afaceri, de investiţii şi acţiuni pe planuri culturale şi turistice. Italia se află pe primul loc în ceea ce priveşte comerţul, iar România este un partener serios, care ocupă locul 15 ca partener mondial al Italiei?.

Italienii interesaţi de Braşov
Preşedintele provinciei Modena, Emilio Sabattini, a ţinut să precizeze că este foarte interesat de dezvoltarea unor relaţii culturale cu judeţul Braşov, de întâlnirile pe care le-a avut cu reprezentanţi ai unor firme braşovene şi cu întreprinzători în Braşov, care provin din provincia Modena: ?S-a văzut un interes vădit pentru politicile care privesc turismul şi istoria propriei ţări şi politicile pentru agroturism şi valorificarea produselor tipice a teritoriilor respective. Noi lucrăm demult în această direcţie şi sigur că Braşovul este o zonă importantă, cu interese comune în ceea ce priveşte oportunităţile de afaceri în orice sector?.
Ca o concluzie, italienii s-au mai arătat interesaţi pentru dezvoltarea unor proiecte de întreprinderi mici, artizanale, precum şi în domeniul agricol. Seriile de vizite pentru cunoaşterea Braşovului vor continua. Vizita oficială a fost încheiată prin semnarea unui contract privind acordul de schimburi între cele două regiuni.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov