Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 20-21
Martie-Aprilie 2006

Învierea Domnului
Religion on Eggs
Reţeta turismului de succes
The successful Tourism Recipe
Ricetta del turismo d?esito
Turismul ? o prioritate economică
Moieciu, a reach patrimony
Moieciu, un riche patrimoine
Spitalul de Urgenţă
Emergency Hospital
Hopital d?Urgence
?Purim? ? sărbătoarea bucuriei la evrei
Purim ? the Feast of Joy
Pourim ? la fête de la joie
Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov
The last State Facility
L?ultimo stabilimento di stato
Sărbătorile la Cristian
The Tradition?s Oak
Le chêne de la tradition
La quercia della tradizione
Tradiţii autentice la Apaţa
La Semaine des sottises
La Settimana delle schiocchezze
Intercomunalitate şi dezvoltare locală
Intercommunality and local Development
Intercommunicalité et développement local
Lupta împotriva cancerului
The Fight against Cancer
La lutte contre le cancer
La lotta contro il cancro
Modernizarea învăţământului
Educating Mind and Body
Eduquer le corps et l?esprit
Maghiarii în sărbătoare
Symbols and Practices
Symboles et Pratiques
Predeal ? pentru toate vârstele
Predeal for all ages
Predeal pour tous les âges
Oraşul Codlea, oraşul florilor
The Flowers? Town
La vile des fleurs
La città dei fiori
Parcul Industrial Metrom
Looking for a Market
Alla ricerca di un mercato
Roata în flăcări
The Wheel on Fire
La Ruota in fiamme
Punte de suflet între Braşov şi Mehedinţi
The Art?s Common Language
Le langage commun de l?art
Il linguaggio comune dell?arte
Acţiune umanitară germano-română
Ina Schaeffler against the Floods
Ina Schaeffler contro gli allagamenti
Turismul balnear
Balneary Tourism

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Oraşul Codlea, oraşul florilor


     


Oraşul Codlea, judeţul Braşov, este aşezat la 15 km de municipiul Braşov şi apare ca o aşezare compactă, caracteristică aşezărilor din Ţara Bârsei, fiind străjuit de Culmea Măgura. Oraşul dăinuieşte aici de veacuri, fiind cunoscut şi sub denumirea de oraş al florilor, pentru că de aici se exportau în întreaga lume, în fiecare zi, milioane de garoafe.

Atragerea investitorilor
Oraşul Codlea, cunoscut nu numai ca oraş al florilor, ci şi ca oraş al micilor producători, al comercianţilor şi al meşteşugarilor, după anul 1989 a scăzut drastic în ceea ce priveşte industria şi cultivarea florilor. Ca urmare a acestui fapt membrii Consiliului Local Codlea au susţinut o amplă campanie de promovare a zonei, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Primarul oraşului, Alexandru Popa, ne-a declarat: ?Am tot sprijinul consilierilor locali în realizarea proiectelor de dezvoltare urbană, dar şi în ceea ce priveşte promovarea oraşului în străinătate. Astfel, am reuşit să atragem investitori din Germania şi Franţa. Practic, o firmă germană a investit într-o fabrică ce produce accesorii pentru industria automobilelor, iar o firmă franceză desfăşoară deja aici activităţi în domeniul cercetării şi producţia de ambalaje?.

Dezvoltarea infrastructurii
Pentru a atrage investitori, executivul Primăriei şi Consiliul Local Codlea derulează proiecte cu fonduri de la Uniunea Europeană, în domeniul infrastructurii. Cel mai important este proiectul de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi cel de canalizare.
?După terminarea acestei investiţii în infrastructură se pot reface căile rutiere şi oraşul va avea o altă faţă. Vom continua proiectele pe care le-am început anii trecuţi şi vom termina reabilitarea zonei istorice a oraşului. Suntem deschişi oricărei colaborări, care vine în sprijinul dezvoltării economice a zonei şi în folosul populaţiei?, a declarat primarul oraşului Codlea.

Tradiţii mixte
În zona Codlea există instituţii şi manifestări culturale, prin care se continuă tradiţiile populare ale românilor, dar şi ale cetăţenilor de etnie germană sau maghiară, care convieţuiesc în această comunitate. Ansamblul folcloric ?Măgura Codlea? are aproape 40 de ani de activitate şi prin autenticitatea, specificul şi varietatea dansurilor, cântecelor şi costumelor populare a reprezentat pe scenele lumii mai multe zone folclorice din ţară.
Primăria Codlea şi Asociaţia ?Zeidner Jugend? Codlea, prin Casa Municipală de Cultură, din anul 2002, au preluat un obicei săsesc numit ?Kronenfest? ? Sărbătoarea Coroanei, o manifestare tradiţională la care participă întreaga populaţie a localităţii.
De-a lungul timpului, românii, maghiarii şi germanii au împrumutat obiceiuri unii de la alţii. De exemplu, Paştile sunt sărbătorite de două ori: o dată Paştile Catolice şi o dată Paştile Ortodoxe. Cu acest prilej, mulţi saşi care au plecat în Germania înainte de 1989 se întorc acasă.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov