Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 174-177
Ianuarie-Aprilie 2019

Trasee tematice
Thematic routes
Themenwege
Tematikus ösvények
Patrimoniul cultural forestier
The forestry cultural assets
Der Forst und das Kulturerbe
Erdészeti kulturális örökségünk
Brașovul verde
Brasov – a ‘green’ city
Das grüne Kronstadt
Zöld Brassó
„Flori în Ţara Bârsei”
‘Flowers in Ţara Bârsei Region’
„Blumen im Burzenland“
Barcaság virágai
Ieșirea cu surla
The trumpet procession
Der Schalmei-Zug
Kivonulás a síppal
Ceasuri ţărăneşti
Traditional clocks
Uhren im ländlichen Stil
Parasztórák
Ex-Libris Brâncuși
Ex-Libris Brâncuși
Exlibris Brâncuși
Ex-Libris Brâncuși
Portul de sărbătoare al brașovenilor
Brasov people’s traditional holiday garments
Die Festtracht der Kronstädter
Brassóiak történelmi viselete
SlanăFest
SlanaFest
SlanăFest
SzalonnaFeszt
Magia vieții sălbatice
The magic of wild life
Der Zauber der Wildnis
A vadon varázsa
Verdele smarald al Zărneștiului
Emerald green of Zarnesti
Das Smaragdgrün von Zărnești
Zernyest smaragdzöldje
ADN-ul iei românești
The DNA of the ‘ie’ - the Romanian Traditional Blouse
Das DNA der rumänischen Trachtenbluse
Román parasztingek DNS-e

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ex-Libris Brâncuși     

     

Consiliul Județean Brașov și Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada 1 martie - 28 aprilie 2019 expoziţia „Ex-Libris Brâncuși” ce reunește lucrările a peste 200 de artiști plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramiști din România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia și Turcia, fiind un tribut adus „maestrului Infinitului". Expoziția beneficiază de participarea unor personalităţi precum Grigore Leşe, Ştefan Câlţia, Mircia Dumitrescu, Aurel Bulacu, Alexandru Ghilduş, Bogdan Hojbotă, Napoleon Tiron, Costel Iacob şi Mihai Tugearu.

• Expunere atipică

Proiectul expozițional este desfășurat în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Arte şi Design şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa - Facultatea de Arte, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Prin aceste ex-librisuri artiştii plastici îl prezintă pe Brâncuşi într-o carte virtuală, gravată, nu scrisă. Expoziția propune o expunere atipică, îndemnându-ne să ne aplecăm cu venerație asupra operei lui Brâncuși.

• Atelierul de modelaj Brâncuşi

În cadrul muzeului s-a mai organizează, în aceiași perioadă, „Atelierul de modelaj Brâncuși”, atelier interactiv pentru copii, cu scopul de a cunoaște tainele măiestriei lui Constantin Brâncuși. Elevii participanți se vor iniția în tehnica sculpturii, lucrând înconjurați de amintirile operei brâncușiene. Copiii se deprind cu tehnicile folosite de sculptori, în special cu cele utilizate de Brâncuși, și realizând o mică capodoperă brâncușiană.
• Educație pentru reciclare
Organizatorii atelierelor au abordat și problema educației pentru reciclare (ce se manifestă în arta contemporană în ultimele decenii) și cea a modelajului în hârtie reciclată (reame). Printr-un scotch de hârtie copiii unesc elementele modelate în prealabil, obținând un obiect cu care vor pleca acasă. Obiectele de lut sunt transformate în ceramică pe care copii le pot păstra ca amintire.
Ileana Gafton DRAGOȘ


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov