Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 120-122
Július-Szeptember 2014

Inside Brașov ? 10 ani
Inside Brasov ? 10 years
Inside Brașov ? 10 Jahre
Inside Brașov ? 10 év
Promovarea revistei
Magazine promotion
Die Förderung der Zeitschrift
A folyóirat megismertetése
Oktoberfest 2014 - Distracție și surprize
Oktoberfest 2014 - Fun and surprises
Oktoberfest 2014 - Spaß und Überraschungen
Oktoberfest 2014 ? Szórakozás és meglepetések
Branul și Brașovul sub asediul cavalerilor
Bran and Brasov under knights? siege
Bran und Brașov unter der Belagerung der Ritter
Törcsvár és Brassó a lovagok ostroma alatt
Aeroportul Braşov ? Ghimbav, prima decolare
The First Take-off on Airport Brasov-Ghimbav
Der Flughafen Braşov ? Ghimbav, der erste Start
Brassó-vidombáki repülőtér, az első felszállás
175 de ani de la inaugurarea orgii Buchholz
175 years from the inauguration ceremony of Buchholz organ
175 Jahre seit der Einweihung der Buchholzorgel
175 éves a Buchholz-orgona
Festivalul dansului popular maghiar, la Budila
The Hungarian Folk Dance Festival of Budila
Der Festtag des ungarischen Volkstanzes in Budila
A magyar néptánc seregszemléje Bodolán
Cristian "Oktoberfest în miniatură"
"Oktoberfest" ? On a Small Scale in Cristian
Cristian "Oktoberfest in Miniatur"
Keresztényfalva: kis Oktoberfest
Ghimbav: Festivalul istoric
Ghimbav: The Historical Festival
Ghimbav: Der historische Festtag
Vidombák: Történelmi fesztivál
Cultura în imagini, la Hălchiu
Culture in images in Halchiu
Kultur in Bildern in Hălchiu
Kultúra képekben Höltövényen
Hărman: Atelierul de orgi
The Pipe Organs Workshop of Harman
Hărman: Die Orgelwerkstatt
Szászhermány: orgonaműhely
Sânpetru: Festivalul Rușcuța de Primăvară
The Festival Ruscuta de Primavara of Sanpetru
Sânpetru: Das Fest "Rușcuța de Primăvară"
Szentpéter: Tavaszi hérics-fesztivál

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

Inside Brașov ? 10 év     

     

2014 augusztusában az Inside Brașov România folyóirat 10 éves lett. Ez az évforduló megkoronázza azt az erőfeszítést, amelyre néhány lelkes brassói újságíró vállalkozott, s a sajtó olyan területére lépett, amely tíz évvel ezelőtt még ismeretlen terület volt: a történelmi, kulturális örökség feltérképezése, megjelenítése, népszerűsítése a megye, az ország határain belül és külföldön is. A terv nem válhatott volna valóra, ha négy ország bukaresti nagykövete, nem támogatta volna, s nem ismerte volna fel a benne rejlő lehetőségeket, nem szorgalmazta volna egy ilyen kiadvány megjelentetését. Nekiláttunk a munkának, felvázoltuk a kiadói elveket, célokat, elkészítettünk egy pontszerűen rögzített tervet, leszögeztük, kik lehetnek a folyóirat lehetséges olvasói, melyek azok a tevékenységek, amelyek előremozdítják a kiadvány megjelenését, vázoltuk a várt eredményeket és más releváns aspektusokat.

NATO-csúcstalálkozó
2004 októberében tartották Brassó Pojanán a NATO-tanácskozást, ez volt az a rendezvény, amely megnyitotta az Inside Brașov România történetének első fejezetét. Különkiadással jelentkeztünk, felvettük a kapcsolatot az Északatlanti Szövetség és Románia kormányának magasrangú hivatalnokaival, akkreditáltattuk a folyóiratot, és így történt, hogy a kiadványt elhelyezhettük a NATO-csúcstalálkozó valamennyi résztvevőjének ajándékmappájába. Az a tény, hogy a magasrangú hivatalosságok nagyra értékelték az Inside tartalmát, miként azt is, hogy több nyelven is közlünk fontos, hasznos információkat a megye gazdag örökségéről, hogy dicsérték a tetszetős, áttekinthető tördelést, a nyomtatáshoz használt papír minőségét, bátorságot kölcsönzött számunkra és segített abban, hogy megtaláljuk a helyünket a lappiacon.

Külhoni románok

Támogatást a Brassói Megyei tanácstól kaptunk, amely az első pillanattól fogva kész volt az együttműködésre, támogatta a megye örökségének népszerűsítését célzó terveinket, amelyek helyi, országos és nemzetközi visszhangra törekedtek. Ragyogó alkalom volt számunkra a Külhoni románok találkozója, amelyet 2004-ben a Brassó Pojanán található Miorița szállodakomplexumban tartottak. A találkozóra eljöttek azok a külföldön élő és dolgozó románok, akik az élet legkülönfélébb területén jelentős eredményeket értek el. A meghívottak közt ott volt Románia washingtoni nagykövete is, aki később hivatalos levélben gratulált a kiadványunkért, bátorított és megköszönte a munkát, amit végzünk.

Az EU parlamentjében
Az ország uniós csatlakozása után Brassót meghívták Brüsszelbe, hogy képviselje Romániát. A hivatalos küldöttségben jelen volt az Inside Brașov România képviselője is, aki népszerűsítette a kiadványt, a Brassó megyei történelmi, kulturális örökséget, illetve az évszázados brassói interkulturalizmust. Részt vettünk nemzetközi turisztikai vásárokon (Berlin, Nürnberg), találkoztunk a Román Királyi Ház tagjaival, külföldi államok hivatalos küldöttségével, művelődési intézmények, európai államok bukaresti, illetve Románia külföldi nagyköveteivel. Csak vázolni kívántuk tevékenységünket és megköszönni azoknak, akiknek támogatása nélkül nem sikerült volna megvalósítani tervünket.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov