Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 108-110
Iulie-Septembrie 2013

Braşovul, capitala turismului montan
Brasov, capital of mountainous tourism
Kronstadt ? die Hauptstadt des Bergtourismus
Brassó: a hegyi turizmus fővárosa
Proiect româno-polonez: Transhumanţa 2013
Romanian-Polish project: Transhumance 2013
Ein rumänisch-polnisches Projekt: Transhumanz 2013
Román?lengyel terv: kétlegelős pásztorkodás 2013
Oktoberfest 2013, la cote maxime
Oktoberfest 2013 at its peak
Oktoberfest 2013 verspricht Höchstwerte an Unterhaltung
Oktoberfest 2013: csúcsrajáratva
Festivalul fanfarelor, la Codlea
The Brass Band Festival in Codlea
Das Blasmusik-Festival in Zeiden
Fúvószenekarok fesztiválja Feketehalomban
Turism ecumenic, la Cristian
Ecumenical Tourism in Cristian
Ökumene-Tourismus in Neustadt
Ökumenikus turizmus Keresztényfalván
Rusaliile, la Feldioara
The Pentecost in Feldioara
Pfingsten in Marienburg
Pünkösd Földváron
Zilele Ghimbavului 2013
The Days of Ghimbav 2013
Die Weidenbacher Tage 2013
Vidombák napjai 2013
Stejarul din Mercheaşa
The Oak Tree from Mercheasa
Die Eiche in Streitfort
A mirkvásári tölgy
Lisa: Farmecul unei comune
Lisa: The Charm of a Commune
Lisa: Der Zauber einer Gemeinde
Lisza: egy község varázsa
Cetatea Rupea: Suflet şi Divinitate
Citadel Rupea: Soul and Divinity
Die Repser Burg: Seele und Göttliches
Kőhalom vára: Lélek és istenség
Zilele Sânpetrului, Ediţia a XVIII-a
The 18th Edition of the Days of Sanpetru,
Die XVIII. Auflage der Petersberger Tage
Szentpéter napjai, XVIII. kiadás
Măsura Laptelui, la Şirnea
Measurement of the Milk in Sirnea
Das Milchvermessen in Şirnea
Tejmérés Şirneán
Tabăra de sculptură de la Teliu: "Tradiţii vechi în spirit nou"
SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească

SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească
11 ? 14 iulie 2013

Asociaţia Social-Culturală Suflet Transilvan, în parteneriat cu Primăria Comunei Teliu, Protopopiatul Ortodox Săcele, Asociaţia Sinapsa XXI şi Parohia Teliu-Vale, cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza ? Mitropolitul Ardealului, va organiza în perioada 11-14 iulie 2013 Festivalul Internaţional de Artă Creştină Românească SINAPSA.

Festivalul vizează activarea legăturilor istorice dintre românii din ţară şi comunităţile româneşti istorice din Basarabia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Ungaria şi Ucraina, prin cunoaşterea valorilor comune de istorie, limbă, credinţă, tradiţii, folclor. Scopul proiectului este organizarea unui Festival de artă creştină românească, la care vor participa reprezentanţi din comunităţile istorice româneşti enumerate, dar şi invitaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai vieţii culturale din România, reprezentanţi ai administraţiei locale şi de stat, reprezentanţi ai mass-media, precum şi un mare număr de locuitori ai Regiunii Centru.

Plecând de la experienţa Asociatiei din primele trei ediţii naţionale ale "Festivalului de artă creştină" organizate până în prezent, Proiectul "SINAPSA - Festival Internaţional de Artă Creştină Românească" urmăreşte o lărgire a grupurilor ţintă, diversificarea activităţilor şi lărgirea ariei geografice de acoperire iniţială. Manifestarea are ca punct de plecare identificarea unei probleme de mare importanţă pentru formarea şi păstrarea conştiinţei şi identităţii româneşti: nevoia acută de informaţii directe şi indirecte privind viata din comunităţile româneşti din jurul României şi respectiv lipsa comunicării şi a legăturilor cu aceste comunităţi.

În timpul perioadei comuniste, dar şi după 1989, manualele de istorie au oferit informaţii vagi, insuficiente despre populaţia românească din Basarabia, Ucraina, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Generaţiile educate în sistemul de învăţământ comunist, dar şi cele formate după 1989 până în prezent, nu au o informatie suficientă, corectă, realistă şi concretă a existentei românilor de dincolo de graniţele ţării, aceştia făcând parte din ramuri istorice ale populaţiei româneşti, ramuri ce au avut un destin istoric comun cu populaţia din teritoriul ţării noastre până târziu, după aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică, adică până în perioada cuprinsă între secolele VI-X.

Legăturile dintre diferitele ramuri ale populaţiei româneşti: daco-română la nord de Munţii Balcani, aromâni şi megleno-români la sud de Munţii Balcani, istro-români în Peninsula Istria, au continuat şi după această perioadă încă o mie de ani, după care au slăbit tot mai mult. În prezent, aceste legături sunt ca şi inexistente. Această izolare a comunităţilor istorice româneşti din afara graniţelor ţării va avea ca urmare pierderea identităţii şi apartenenţei la neamul românesc, pe fondul ignorării, până la abandon, dacă nu ne unim şi nu strângem rândurile întru neam şi credinţă. Luând în considerare efectele negative ale lipsei de comunicare şi comuniune cu o parte din propriul nostru neam, ajungem să fim părtaşi la limitarea propriei noastre libertăţi şi identităţi ca neam. Nu putem fi cu adevărat integraţi în Uniunea Europeană, ce doreşte unitate în diversitate, până nu avem bine statornicită conştiinţa identităţii noastre naţionale. Trebuie să ne cunoaştem istoria, ca realitate vie a existenţei întregului neam românesc, a celor trăitori pe teritoriul României împreună cu fraţii din comunităţile istorice din afara ţării. Unitatea neamului este o condiţie esenţială a unităţii de limbă, de credinţă, de viaţă social-culturală, dar şi de împlinirea personalităţii fiecărui român, doar astfel se poate face construirea viitorului neamului nostru şi participarea la construcţia Europei unite.

Festivalul doreste să realizeze o punte de cunoaştere şi re-cunoaştere a celor care sunt o singură familie: neamul românesc.

Prin activităţile propuse în acest proiect se urmăreşte a se realiza un pas important în acoperirea lipsurilor actuale privind imaginea propriei istorii, a propriului neam şi a adevăratului patriotism.

Invitaţii, reprezentanţi ai comunităţilor istorice din care fac parte, vor fi timp de mai multe zile într-un dialog continuu atât cu fraţii lor români din Regiunea Centru, dar şi cu invitaţii din centrele culturale importante din întreaga Romanie. Participantii vor fi alături în timpul spectacolelor, şezătorilor, întâlnirilor cu reprezentanţi ai comunităţilor locale, cu oameni de cultură din ţară, vor putea să îşi prezinte opiniile la conferinţele de presă. Se va tipări un volum special şi se va realiza un portal web, în care vor fi cuprinse materialele şi documentele prezentate în timpul Festivalului.

Acest festival cu participare internaţională se doreşte a deveni o tradiţie.

Între participanţi: Pr. Protopop Boian Alexandrovici (Timoc), Pr. Viorel Cojocaru (Basarabia), Pr. Protopop Dr. Sorin Şerban, Pr. Dr. Vasile Oltean, Daniela Şontică (redactor şef la Ziarul Lumina), Dumitru Manolache (redactor la Ziarul Lumina), Paul Aretzu, Ianula Gheorghe, Aurica Piha (Radio România Internaţional), Marius Marian Şolea (Consilier la Ministerul Culturii şi Cultelor), Catia Maxim, Florin Caragiu, Diana Caragiu, Anca Mizumschi, Eugenia Ţarălungă, Ştefan Ciobanu, Cristina Cîrnicianu, Silviu Marin, Florian Silişteanu, Eugen Serea, Nicoleta Popa, Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski, Adrian Munteanu, Laurenţiu Ciprian Tudor, Daniel Drăgan, Virgil Borcan, Pr. Călin Sămărghitan, Natalia Diaconescu, Pr. Costin Butnar.

SINAPSA ? Festival Internaţional de Artă Creştină Românească dedicat românilor de pretutindeni

? desfăşurat cu binecuvântarea ÎPS Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului ?

Programul Festivalului: (11-14 iulie 2013)

Joi 11 iulie:

Teliu: primirea invitaţilor şi masa de seară.

Vineri 12 iulie:

07:30-08:00: Teliu: Masa de dimineaţă.
08:30-10:00: Săcele: Participare la Sfânta Liturghie la Biserica Sfinţii Arhangheli.
10:00-13:00: Deschiderea oficială. Întâlnirea cu preoţii din Protopopiatul Săcele.
Teme:
- Prezentarea istoriei Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, Valea Timocului, Banatul Sârbesc, Macedonia.
- Din memoriile originii neamului românesc.
- Rolul Bisericii în realizarea comuniunii de credinţă, limbă şi tradiţie a neamului românesc. Modalităţi concrete de întărire a comuniunii.

Lansare de carte: Ieromonah Ghelasie Gheorghe, Moşul din Carpaţi (Neofit Pustnicul), Opere ? vol 9, Ed. Platytera, Colecţia Isihasm, 2013.

13:30-14:30: Masa de prânz
15:00-17:00: Braşov: Vizită la Muzeul Primei Şcoli Româneşti şi la Biserica Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului. Întâlnire cu oameni de cultură din Braşov.
17:00-19:00: Hărman: Muzeul etnografic Vatra Hărmanului ? Expoziţie de artă populară, şezătoare şi obicei popular.
19:30-20:00: Teliu: Masa de seară.
20:00-21:30: Proiecţie de film.

Sâmbătă 13 iulie:

08:00-09:00: Masa de dimineaţă.
09:00-09:30: Teliu: Parastas pentru pomenirea moşilor şi a strămoşilor.
09:30-13:00: Conferinţe şi Seminarii. Chipuri de personalităţi duhovniceşti. Prezentarea Sinaxarului Sfinţilor Români.
13:00-14:00: Masa de prânz.
15:00-16:00: Emisiune televizată.
16:00-20:00: Seară de muzică şi poezie.
20:00-21:00: Masa de seară.

Duminică 14 iulie:

09:00-12:30: Teliu: Participare la Sfânta Liturghie la Biserica Parohiei Teliu-Vale. Moment poetic.
12:30-13:30: Masa de prânz.
13:30-17:00: Concluzii. Festivitatea de închidere. Perspective de viitor.
17:00-19:00: Pelerinaj la Mănăstirile Valea Mare şi Sita Buzăului din Judeţul Covasna.
19:00-20:00: Masa de seară.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov