Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 105-107
Április-Június 2013

Aeroportul, start la pistă
Start of the airport construction
Der Flughafen: Start für die Abflugbahn
Repülőtért, start a leszállópályán
Braşovul multicultural
Brasov - a multicultural town
Das multikulturelle Kronstadt
A multikulturális Brassó
Guvernoratul Erbil, la Braşov
Erbil Governorate in Brasov
Die Leitung der Region Erbil in Kronstadt
Erbil kormányzója Brassóban
Zilele Braşovului ? "Oraşul Coroanei"
The Days of Brasov ? "Crown City"
Die Tage Kronstadts - "Die Stadt der Krone"
Brassó napok ? "A Korona városa"
Ziua Israelului, la Braşov
The Day of Israel, in Braşov
Israels Nationalfeiertag in Kronstadt
Izrael napja Brassóban
"Odaia cu Lumină Lină", în Castelul lui Dracula
"The Chamber with Soft Light", in the Castle of Dracula
"Die Kammer mit dem milden Licht" in Draculas Schloss
A lágy fény szobája Dracula kastélyában
Budila, vatră din secolul XIII
Budila, a settlement dating back to the 13th century
Budila, ein Dorf aus dem 13. Jahrhundert
Bodola, lakóhely a XIII. századból
Cristianul cu două vetre
Cristian tracing its roots from two directions
Cristian/Neustadt und seine Kerngebiete
A két központú Keresztényfalva
Artă creştină la Teliu
Christian art in Teliu
Christliche Kunst in Teliu
Keresztény művészet Keresztváron
Hărman: 1.500 de ouă încondeiate
Harman: 1500 painted eggs
Honigberg: 1.500 bemalte Eier
Szászhermány: 1 500 írott tojás
Primăvara, la Predeal
Springtime in Predeal
Frühjahr in Predeal
Tavasz Predeálon
"Dârstele Braşovului"
"The Fulling Mills of Brasov"
"Dârstele Brasovului"
"Brassó Derestyéje"

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

A két központú Keresztényfalva     
A Brassó megyei keresztényfalva, amely a Barcaságon terül el, emblematikus település, két faluközpontja van: egy román, amely az ortodox templom körül alakult ki, illetve egy szász, amely az evangélikus templom körül jött létre. Nem véletlen, hogy az osztrák császár, II. József, amikor 1773-ban rövid látogatást tett Keresztényfalván felkiáltott: "Ez egy nagyon szép falu!" El lehet ide jutni azon a kereskedelmi útvonalon, amely Hajdan Erdélyt és Havaselvét összekötötte. A turisták meglátogathatják az evangélikus templomot, amely valójában egy vártemplon, a neolitikus stílusban épült ortodox templomot, és megcsodálhatják a régi műemlék épületeket, ezek egyike éppen a Polgármesteri Hivatal székháza.
A vártemplom

A keresztényfalvi vártemplom történelme és szerepe azonos a többi barcasági evangélikus vártemploméval. Szent Miklós volt hajdan a védőszentje, ma az evangélikus szászság istentiszteleteinek színhelye. A templom ma is őrzi eredeti román kori építészeti elemeit. 1250 és 1270 között épülhetett. Erre utal a nyugati torony díszes főbejárata és nagy rozettája. Itt őrzik az 1631. április 22-én elhunyt papnő Ana May sírkövét. A templomban ma is tartanak istentiszteleteket és itt szervezik meg évente a helyi és a Németországba emigrált keresztényfalvi szászok találkozóját.

Vegyünk fényt!

A román lakosok a feltámadás éjszakáján a helyi ortodox templomban vették a fényt és tértek vele haza házaikba. A templomot neogótikus stílusban 1795-ben építették. Mária mennybemenetelének emlékére szentelték fel. A templomban császári ikonok is találhatóak, amelyeket 1770-ben festettek, illetve itt látható egy ezüst kehely is, amelyet Constantin Brâncoveanu uralkodó műhelyében bizonyos Beckner mester készített (datálása: 1793). Keresztényfalva polgármestere, Dragoş Serafim kijelentette: "Jöjjenek, látogassák meg keresztényfalvát és nem fogják megbánni! Községünk húsvétban számos turistát fogadott, akik a feltámadás fényért jöttek. Időben felkészültünk a vendégfogadásra, takarítottunk, 180 rózsatövet ültettünk, valamint nyír és platánfákat is. Megbékélt lélekkel vártuk a húsvétot, oly tisztának éreztük magunkat, mint a gyermekek és fényt vittünk templomunkból otthonainkba."

A hagyományok ápolása

Az idei év rendezvényei közül megemlítjük a Kenyér útját ? az előadás során bemutatjuk a régi, mezőgazdasághoz kötődő szokásokat, megfonjuk a Búzakoszorút is, ami egy ősi román szokás; Keresztényfalva napjait, mely jó alkalom a mulatságra, bemutatjuk a környék népdalait, néptáncait, felvonultatjuk a román, szász és magyar népviseletet; A keresztényfalviak majálisát, mely szabadtéri rendezvény és a pünkösdöt (vagy a Rosaliit) amely a Szentlélek ünnepe, a keresztény egyház megalapításának emléke.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov