Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 105-107
Aprilie-Iunie 2013

Aeroportul, start la pistă
Start of the airport construction
Der Flughafen: Start für die Abflugbahn
Repülőtért, start a leszállópályán
Braşovul multicultural
Brasov - a multicultural town
Das multikulturelle Kronstadt
A multikulturális Brassó
Guvernoratul Erbil, la Braşov
Erbil Governorate in Brasov
Die Leitung der Region Erbil in Kronstadt
Erbil kormányzója Brassóban
Zilele Braşovului ? "Oraşul Coroanei"
The Days of Brasov ? "Crown City"
Die Tage Kronstadts - "Die Stadt der Krone"
Brassó napok ? "A Korona városa"
Ziua Israelului, la Braşov
The Day of Israel, in Braşov
Israels Nationalfeiertag in Kronstadt
Izrael napja Brassóban
"Odaia cu Lumină Lină", în Castelul lui Dracula
"The Chamber with Soft Light", in the Castle of Dracula
"Die Kammer mit dem milden Licht" in Draculas Schloss
A lágy fény szobája Dracula kastélyában
Budila, vatră din secolul XIII
Budila, a settlement dating back to the 13th century
Budila, ein Dorf aus dem 13. Jahrhundert
Bodola, lakóhely a XIII. századból
Cristianul cu două vetre
Cristian tracing its roots from two directions
Cristian/Neustadt und seine Kerngebiete
A két központú Keresztényfalva
Artă creştină la Teliu
Christian art in Teliu
Christliche Kunst in Teliu
Keresztény művészet Keresztváron
Hărman: 1.500 de ouă încondeiate
Harman: 1500 painted eggs
Honigberg: 1.500 bemalte Eier
Szászhermány: 1 500 írott tojás
Primăvara, la Predeal
Springtime in Predeal
Frühjahr in Predeal
Tavasz Predeálon
"Dârstele Braşovului"
"The Fulling Mills of Brasov"
"Dârstele Brasovului"
"Brassó Derestyéje"

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ziua Israelului, la Braşov     

     

Comunitatea Evreilor din Braşov a organizat duminică, 21 aprilie 2013, festivităţile legate de aniversarea celor 65 de ani de Independenţă a Statului Israel. Acest eveniment face parte dintrun ciclu de manifestări organizate constant de Comunitatea Evreilor din Braşov, cu scopul de a aduce la cunostinţa braşovenilor evenimentele ce au devenit deja un punct de interes şi o prezenţă culturală vie în viaţa de zi cu zi a Braşovului. Astăzi, această comunitate însumează 200 de membri, numărul evreilor este constant şi participă activ la sărbătorile tradiţionale.

În Braşov, de peste 200 de ani

La intrarea în Sinagoga de la Poarta Schei există o placă în cinstea primilor evrei care s-au aşezat în Braşov (1807 - 2007), pe care stă scris: " La 16 iunie 2007 s-au împlinit 200 de ani de la aşezarea, în Braşov, a primei familii de evrei. În aceste două secole, în conlocuire cu celelalte naţionalităţi, evreii au contribuit la dezvoltarea economică şi culturală a ţinutului. Au dus o viaţă comunitară bogată, au înfiinţat şcoli, au adus rabini învăţaţi, au construit sinagogi, păstrând credinţa moştenită de la străbunii lor. În ultimii 50 de ani, mulţi dintre ei au ajuns în noua lor patrie - ISRAEL, dar în inimile lor păstrează şi dragostea pentru ţara în care s-au născut."

Mesajul Preşedintelui Israelului

La Sinagoga din Braşov, aniversarea a 65 de ani a început cu o rugăciune citită de rabin, prin care a cerut lui Dumnezeu să ocrotească cele două state, Israel şi România, şi a urat pace - pace celor de departe şi de aproape, după care a fost citit mesajul Preşedintelui Israelului, Shimon Peres, care s-a adresat către toţi evreii din diasporă şi din ţară. În mesaj, au fost aduse mulţumiri tuturor celor ce s-au jertfit pentru ţară şi a specificat că pentru a menţine pacea avem nevoie de o lume mai bună. S-a citit apoi Declaraţia de Independenţă a poporului lui Israel şi un grup de copii au aprins 7 lumânări pentru sângele eroilor căzuţi în luptă, pentru înţelepciunea statelor lumii şi pentru proclamarea statului Israel şi a independenţei sale.

12 torţe aprinse

Preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov, Roth Tiberiu, a declarat: "Statul Israel este deschis tuturor evreilor din lume, tuturor celor care trăiesc oriunde pe pământ. Israelul doreşte să trăiască în armonie şi prietenie cu statele vecine şi este statul cu singura democraţie în Orientul Mijlociu. Sunt bucuros că aici, în Sinagoga din Braşov, am reuşit să sărbătorim Ziua Israelului aşa cum au făcut-o străbunii noştri. Pe aleea de la intrare, am aprins 12 torţe, ce reprezintă cele 12 triburi ale Israelului. S-au intonat imnurile celor două state, Israel şi România, şi am organizat un program artistic cu cântece evreieşti, iar copiii de la un liceu din Codlea au realizat un program de dansuri israeliene şi româneşti, care au reprezentat suferinţele şi maltratarea copiilor din lagărele de exterminare."
Evenimentul a fost emoţionant şi a adus lacrimi în ochii membrilor Comunităţii Evreilor din Braşov.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov