Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 90-92
Január-Március 2012

Investiţii în turismul istoric
Investments in historical sites
Investitionen in den Geschichte-Tourismus
A történelmi turizmus támogatása
Muzeul "Prima Şcoală Românească"
The "First Romanian School" Museum
Das Museum der ersten rumänischen Schule
Az első román iskolának szentelt múzeum
Alaiul Măscăricilor din Şcheii Braşovului
The Mask Procession from Scheii Brasovului
Der Schalken-Zug im Şchei-Stadtteil
Pojácafelvonulás a Bolgárszegen
Arderea păpuşilor la Budila
Doll Burning in Budila
Puppen werden angezündet
Bábuégetés Bodolán
Codlea: "Mărţişoare pentru mame"
Codlea: "Gifts called Mărtisor for mothers"
Codlea/Zeiden: "Märzchen für die Mütter"
Feketehalom: Márciuskák az édesanyáknak
Cristian: Festivalul Roainei
The Festival Roaina from Cristian
Neustadt: Das Roaina-Fest
Keresztényfalva: A Roaina fesztivál
Noul An Turistic
The New Year for Tourism
Das neue touristische Jahr
A turizmus új éve
15 Martie
March 15th
Der 15. März
Március 15.
Prejmer: Alaiul clătitelor
The Pancake Parade from Prejmer
Tartlau: Der Pfannkuchen-Zug
Prázsmár: Palacsintaparádé
Balul Însuraţilor
The Married Couples Ball
Der Abend der Verheirateten
Házasok bálja
Teliu: Carnavalul copiilor
The Children?s Carnival in Teliu
Teliu: Der Kinderkarneval
Keresztvár: Gyermekkarnevál
Cursa Trăsniţilor
The Crazy Race
Das Verrückte Rennen
Tébolyultak Futama

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

Házasok bálja     

     

A Brassó megyei Kőhalom városában, amely a Brassót Segesvárral összekötő kulturális útvonalon helyezkedik el, két olyan ősrégi hagyomány is létezik, amely alkalmat ad arra, hogy a helyiek a népviselet szépségére felhívják a figyelmet: a Népviselet bálja valamint a Házasok bálja.
Míg a karácsonyi Ifjak bálján a közösség hajadon és nőtlen fiataljai vesznek részt, a Népviselet báljának főszerepelői a koruknak és társadalmi státuszuknak megfelelő hagyományos öltözékbe bújt házasok, származásukra és nemzetiségükre való tekintet nélkül. A Házasok bálján ugyancsak a családosok vesznek részt.

Lelkes megnyilatkozások

A Népviselet bálja egy estére lehetőséget nyújt azoknak a különleges időknek a felidézésére, amikor az emberek gyakran szerveztek bálokat, amelyeken összetalálkoztak és örömmel mulattak, magukra öltötték Kőhalom vidékének díszes népviseletét, amelyet büszkén viseltek. A lakosok a méltósággal viselt öltözetüket azokban az időkben személyes névjegyüknek tekintették.
Vasile Danciu, a város szülötte elmondta: "Ez a lelkes megnyilatkozás gyűjti össze a közösségnek a világban szétszóródott tagjait és az itthon maradtakat. Az eseményre év elején kerül sor a népszerű kőhalmi várban. Az ifjak és idősek elfelejtik egy estére a hétköznapi gondokat, hogy a kőhalmi mivolt öröme és büszkesége költözhessen szívükbe, hiszen az ország többi részétől eltérően, a népviselet itt nem csak egy jelkép."

Az eredetiség dicsérete

A kőhalmi népviselet egyedi és pompázatos, viselője korától függően különböző csoportokba sorolható, az ifjak, a felnőttek és az idősek viselete eltérő.
A Népviselt bálja 38 éves hagyományra tekint vissza, és az eredetiség megünneplésének, valamint a fiatal nemzedék gyökereinek megismertetése szándékából fakadt, továbbá abból a meggyőződésből, hogy az igazi értékek nem veszhetnek ki az idő múlásával.
Ebben az évben a rendezvény jelentős részvétellel zajlott, az összes környező településről ? Kucsulátról, Kománáról, Királyhalmáról, Hidegkútról, Szásztyúkosról, Mirkavásárról, Longodárról, Zsiberkről ? érkeztek sajátos népviseletbe öltözött helybéliek. Ez a jelentős érdeklődés többletértéket kölcsönzött az eseménynek.

Helyi jellegzetességek
A népviseleti parádé mellet a települések sajátos néptáncait is bemutatták a résztvevők. Első alkalommal szervezték meg ilyen széles körben az eseményt, amely nemcsak a kőhalmiaknak szólt, hanem mindazoknak is, akik Kőhalom vidékéhez tartoznak.
A Népviselet bálján részt vettek a brassói Bolgárszeg ifjai is, valamint a csoport idősebb tagjai, továbbá az ugraiak, valamint a Város ifjai, akik hórával zárták a rendezvényt.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov