Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 87-89
Október-December 2011

Carte de vizită: Judeţul Braşov
Destination: The County of Brasov
Kurze Visitenkarte von Kronstadt
Brassó megyei útikalauz
Pădurile virgine de la Şinca
The old-growth forests from Sinca
Die Urwälder bei Şinca
A sinkai szűz erdők
Folclorul autentic, promovat la Budila
Promoting Genuine Folklore in Budila
Authentische Folklore wird gefördert
A valódi folklórt népszerűsítik Bodolán
Crăciunul şi Anul Nou, la Codlea
Christmas and New Year’s Eve in Codlea
Weihnacht und Neujahr in Zeiden
Karácsony és újév Feketehalomban
Cristian: Drumul pâinii
Cristian: the "Road of Bread"
Neustadt: Der Weg des Brotes
Keresztényfalva és A kenyér útja
Satul românesc: Dumbrăviţa
Dumbrăviţa, a Romanian village
Das rumänische Dorf Dumbrăviţa
Szúnyogszék, a román falu
Ghimbavul turistic
The tourist side of Ghimbav
Das touristische Weidenbach
A turizmus Vidombákon
Zilele Hălchiului
The Days of Halchiu
Die Heldsdorfer Tage
Höltövényi napok
Crăciunul la Homorod
Christmas in Homorod
Weihnachten in Hamruden
Karácsony Szászhomoródon
Focul lui Sumedru
The "Fire of Sumedru" Custom
Sumedrus Feuer
Sumedru tüzének ünnepe
Miraculoasele legende de la Sânpetru
The Wondrous Legends of Sanpetru
Petersberger Sagen
A szenpéteri csodás történetek, legendák
Festivalul Oierilor
The Festival of Sheep Breeders
Das Festival der Schafzüchter
Juhtenyésztők fesztiválja

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

Szúnyogszék, a román falu
     

Az ősrégi román és ortodox települést, Szúnyogszéket, már a XII. századi írásos emlékek is említik. Egy1211-ben keletkezett, a szász gyarmatosítás előtt már létező román falvakat összesítő monográfiai kísérlet (Die Dorfer Des Burzenlandes) a falut régi elnevezésével, Ţânţari-ként említi, német fordításban: Schnakendorf.
A szabad parasztok lakta falu lakosságának társadalmi státusa lehetővé tette, hogy érintetlenül megőrizzék etnikai hovatartozásukat és vallásukat, így Szúnyogszéknek sikerült ellenállnia az idők során felbukkanó megpróbáltatásoknak. A dokumentumok arról is említést tesznek, hogy a falu lakói közül néhányan a Nagyszeben felé tartó Mihai Viteazu seregéhez csatlakoztak.

Az ortodox templom

Szúnyogszék község polgármestere, Zachiu Popa elmondta: "A jelenlegi templom egy régi kis fatemplom utóda, amelyet - a hagyomány szerint - a központi temetőben építettek fel. A korábbi templomot gerendákból építették, nem volt levakolva, a tetejét zsindely födte. Nem tudjuk, hol volt a hely, ahol az állt. A jelenlegi templomot 1864-1868 között építették a hívek adományaiból. Az anyagi hozzájárulás mellett, a munkálatok befejezésééig a helyiek kezük munkájával is besegítettek. 1868-ben a templomot a szent emlékű Andrei Şaguna, Erdély mitropolitája szentelte föl. A szent létesítmény építészeti jellegzetességge az, hogy az épülettest őrzi az ortodox stíusú templomok hagyományos hajószerkezetét az apszisok hármas beosztásával, amelyek magukba foglalják az oltárt és a két oldalhajót. Ma a templom műemlék értékű épület, amelyet vasárnaponként látogatják a helyiek, húsvét és karácsony ünnepén pedig szűknek bizonyul."

Szokások és hagyományok

A helyi folklóregyüttesnek gazdag kulturális műsora van, amelyek közül megemlítendőek a következő táncok: a "fonó", a "legényes", a "szántó", a "királyhalmi leányok legényese", és más jellegzetes helyi vagy országszerte ismert táncok.
Egy másik fontos szokás a karácsonyfa állítás, amely Szent Miklós napján kezdődik és egy egész rituálét feltételez: a legénycsapatok tagjai kiválasztják a megfelelő fenyőt, beszállítják a faluba, felállítják, feldíszítik, meggyújtják rajta az ünnepi fényeket, énekelnek, táncolnak és mulatnak. A ceremónia zenei kísérettel zajlik, a végén pedig a legények körülülik a feldíszített fát.

A fonók

Télvíz idején, a mezei munkák befejezése után a helyiek otthonaiban fonókat szerveztek. A fonó tulajdonképpen "munkatalálkozó" volt, amelyen a lányok és asszonyok gyapjút és kendert fontak. Amíg a guzsallyal és a nyalábbal dolgoztak, hogy a hozományukat kiegészítsék, a lányok és asszonyok énekeltek, mókáztak és különböző játékokat szerveztek. A fonókon a legények is részt vettek, akiket lepénnyel, fánkkal és pálinkával kínáltak meg. Ma a hajdani örökséget, a fonó hagyományát a Plaiurile Dumbraviţei Folklóregyüttes eleveníti fel gyermekek, fiatal és idősebb nők, legények részvételével.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov