Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 72-74
Iulie-Septembrie 2010

Braşovul: 775 de ani
Brasov City: 775 years
Braşov: 775 Jahre
Brassó 775 éves
Un` te duci tu mielule?La Bran!
?Whereto dear lamb?? ... to Bran!
Wohin geht?s, Lamm ? Nach Bran!
Hová mész te, báránykám? Törcsvárra!
Maialul la Codlea
?Maial? from Codlea
Das Kronenfest in Zeiden
Majális Feketehalomban
Balul Mestecenilor, la Cristian
The Birch Trees` Holiday from Cristian
Der Neustädter Birkenball
Nyírfabál
Corul cantorilor din Ierulasim
The Jerusalem Cantors Choir
Der Kantoren-Chor aus Jerusalem
A jeruzsálemi kántorok kórusa
Ghimbav: Reafirmarea trecutului
Ghimbav: Reassertion of the past
Weidenbach: Die Vergangenheit wird nicht vergessen
Vidombák: a múlt vállalása
Turism ecologic la Mândra
Ecological tourism in Mandra
Ökotourismus in Mândra
Ökoturizmus Mundrán
Din peisajul cultural predelean
An outline of the cultural landscape of Predeal
Aus dem Kulturangebot in Predeal
Predeál kulturális élete
Sânpetru: Ruşcuţa de primăvară
Sanpetru: Spring Bird?s Eye (ruscuta in Romanian)
Petersberg: Das Frühlings-Adonisröschen
Szentpéter: tavaszi hérics
Multiculturalism la Tărlungeni
Multiculturalism in Tarlungeni
Multikulturalismus in Tărlungeni
Turism culinar cu melci, la Teliu
Gastronomic tourism with snails in Teliu
Schnecken-Gastrotourismus bei Teliu
Csigagasztronómia Keresztváron
Viscri: ?Satul de sine stătător?
Viscri, A free-standing village
Deutsch-Wei?kirch: ?Das selbständige Dorf?
Szászfehéregyháza: az önálló falu
Festivalul ecvestru - Râşnov 2010

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Multiculturalism la Tărlungeni     
Comuna Tărlungeni este cuprinsă în zona metropolitană a muncipiului Braşov, fiind situată în depresiunea Bârsei, la poalele muntelui Ciucaş, la o distanţă de zece kilometri de Braşov. Din punct de vedere administrativ-teritorial, de comună aparţin satele Purcăreni, Cărpiniş, Zizin şi Tărlungeni, zona fiind atractivă datorită peisajului şi a potenţialului turistic, economic şi cultural.
Scurt istoric
Comuna Tărlungeni datează din secolul al XV-lea. Originea numelui se trage de la râul Tărlung, care traversează partea de vest a comunei. De asemenea, se ştie că denumirea comunei s-ar fi luat şi după aşezarea populaţiei cu casele la distanţe mari unele de altele pe un teritoriu mai lung, care s-a numit Târlă lungă, şi de aici s-a numit Tărlungeni. Astăzi, în Tărlungeni şi satele aferente convieţuiesc români, maghiari şi rromi, fiecare etnie păstrându-şi identitatea, obiceiurile şi tradiţiile.
Atracţii turistice
Primarul comunei Tărlungeni, Kiss Iosif, ne-a declarat: ?Comuna este atractivă datorită potenţialului pe care îl deţine începând de la zona montană cu Valea Zizinului, Masivul Ciucaş şi posibilitatea de dezvoltare a domeniului schiabil şi terminând cu târgul auto. La toate acestea se adaugă Rezervaţia fosiliferă Purcăreni, lacurile artificiale Tărlungeni, biserica fortificată Purcăreni şi apele minerale Zizin. Tot în zonă se dezvoltă agroturismul şi interesul pentru originile şi organizarea stânelor. Primăria şi Consiliul Local alocă fonduri importante pentru promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor, susţin ansamblurile folclorice maghiare, rrome şi pe elevii din şcolile româneşti şi maghiare care participă la evenimente culturale.?
Zilele Tărlungeniului
Zilele Tărlungeniului se organizează în ultima duminică de la sfârşitul lunii iulie şi au drept scop promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi a ansamblurilor folclorice, dintre care amintim ansamblul Borica. În cazul acestui ansamblu, moştenirea arhaică se manifestă în dansurile specifice şi structurile melodice fie că este vorba despre jocul feciorilor, fie de cel al mascatului. În planul semnificaţiilor, acest joc avea menirea să alunge demonii păgubitori şi, în acelaşi timp, rol de comandă pentru instruirea tinerilor ce vor pleca în armată. Zilele Tărlungeniului sunt considerate cea mai mare sărbătoare a localităţii, ţine două zile, se organizează mai multe manifestări culturale cu spectacole folclorice, momente artistice, surprize, distracţii pentru tineret şi întreceri sportive. Programul se încheie cu un foc de artificii.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov