Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 40-41
Noiembrie-Decembrie 2007

"Deschide uşa creştine!"
Christian Customs
Coutumes de Noël
Costumi di Natale
Un an de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
The Lasting Development Agency
L'Agence de Développement Durable
L'Agenzia di Sviluppo Duraturo
Aro Palace - Revelion 2008
ARO PALACE - a Dream Choice
Junii Braşovului în imagini
The Juni' Flags
Les Bannières des Juni
Ofertă specială la Predeal
The Touring Informant
Informateur touristique
Informatore turistico
Delegaţia Provinciei Liaoning la Braşov
Chinese Delegation in Brasov
Delegation chinoise à Brasov
Delegazione cinese a Brasov
Conferinţa Internaţională "15 Noiembrie '87"
15th November 1987
Le 15 Novembre 1987
Il 15 Novembre 1987
Braşov - oraş din poveste
The Fairy-tales Town
La ville des contes de fées
La città delle favole
80 de ani de industrie de aviaţie la Braşov
IAR SA still flies after 80 years
IAR SA vole encore depuis 80 ans
IAR SA vola ancora a 80 anni
Bisericile săseşti, redate circuitului turistic
Zonal Planning Surveys
Plans Urbanistiques
Piani Urbanistici
Zilele Comunei Budila
Budila's Days
Les Jours de Budila
I Giorni di Budila
Obiceiuri de iarnă la Codlea
The Divinity's Mask
Le masque de la divinité
La maschera della divinità
Prejemer, pol al industriei braşovene
The Industrial Park Prejmer
Le Parc Industriel Prejmer
Il Parco Industriale Prejmer
Crăciun la Comăna de Jos
The Youths Host
La bande des jeunes
La comitiva dei giovani
Zoritorii din Cristian
Downers and Investments
Aubeurs et investisseurs
Becleanul magic
The magic Beclean
Le Beclean magique
Hălchiul de altădată
Past and Future at Halchiu
Passe et futur à Halchiu
Passato e futuro a Halchiu
Muzeul "Casa Mureşenilor"
"Casa Muresenilor" Museum

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Un an de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov     

     

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a împlinit un an de activitate, evenimentul fiind marcat cu realizările înfăptuite în această perioadă. Mihai Pascu, presedintele ADDJB, care este şi Director Departamentul Coordonare-Integrare din cadrul Consiliului Judetean Brasov, la aniversare, a declarat: "Agenţia este o asociaţie intercomunitară înfiinţată în anul 2006 la iniţiativa membrilor săi fondatori, administraţiile publice locale. ADDJB este principalul partener al autorităţilor din judeţul Braşov în domeniul dezvoltării locale durabile, contribuind la dezvoltarea rurală şi urbană, la construcţia şi promovarea unui viitor durabil al judeţului Braşov. Statutul său de asociaţie intercomunitară a determinat de la început concentrarea activităţilor Agenţiei asupra proiectelor de dezvoltare prioritare pentru comunităţile locale membre".

O echipă dinamică

în acest scop, o echipă dinamică, specializată în diferite domenii relevante pentru activitatea sa, a fost construită pentru a sprijini administraţiile în îndeplinirea obiectivelor locale şi regionale de dezvoltare. Astfel, agenţii de dezvoltare ai ADDJB s-au implicat pe de o parte în planificarea strategică a dezvoltării locale şi judeţene, iar pe de altă parte în conceperea şi managementul proiectelor de dezvoltare. ADDJB a avut parte de o dezvoltare continuă pe parcursul acestui prim an, reflectând în activităţile sale interesele beneficiarilor săi - comunităţile locale din judeţul Braşov. Principala prioritate a Agenţiei a fost încă de la început evaluarea realistă şi concretă a posibilităţilor de dezvoltare de care dispun localităţile şi judeţul. Prioritizarea ulterioară a acestor oportunităţi a permis echipei ADDJB construirea unui portofoliu de peste 300 de proiecte necesare la nivelul celor 58 de localităţi din judeţ, ce ar trebui realizate în anii următori. în toată această perioadă, echipa Agenţiei a participat la conceperea de proiecte în domeniile dezvoltare locală, infrastructură, mediu, energie regenerabilă, IT, cultură, social, informare europeană.

Realizările Agenţiei

Agenţia a organizat la Bruxelles conferinţa "Modele de dezvoltare comunitară în noile state ale Uniunii Europene" în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, Comitetul Regiunilor şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; a analizat nevoile si oportunităţile de dezvoltare ale comunităţilor din Judeţul Braşov; a dezvoltat portofoliul de proiecte pentru judeţul Braşov. Alături de experţi germani a realizat "Conceptul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov" - componentă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, document necesar pentru fundamentarea viitoarelor proiecte şi pentru încadrarea în strategiile existente la nivel regional şi naţional. A fost selectată sa gestioneze proiectul pilot naţional de dezvoltare locală de la Caţa-Drăuşeni în calitate de Unitate de Implementare. A lucrat la redactarea cererilor de finanţare pentru majoritatea finanţărilor active din surse PHARE în această perioadă, în domeniul administraţiei publice, al mediului, al coeziunii sociale şi economice. A construit parteneriate solide cu experţi şi organizaţii din spaţiul european.Proiecte de viitor

Pentru viitor, ADDJB îşi propune să consolideze activităţile iniţiate în acest an şi să dezvolte noi concepte şi proiecte în domenii precum: brandingul local, dezvoltarea urbană, infrastructură, dezvoltarea centrelor de competenţă tehnologică, industrie, logistică, marketing agricol şi promovare turistică. Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu, şi întregul colectiv al ADDJB mulţumeşte tuturor colaboratorilor şi urează cu prilejul Sărbătorilor de iarnă şi a noului an "Crăciun Fericit" şi "La mulţi ani!".


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov