Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 40-41
Noiembrie-Decembrie 2007

"Deschide uşa creştine!"
Christian Customs
Coutumes de Noël
Costumi di Natale
Un an de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
The Lasting Development Agency
L'Agence de Développement Durable
L'Agenzia di Sviluppo Duraturo
Aro Palace - Revelion 2008
ARO PALACE - a Dream Choice
Junii Braşovului în imagini
The Juni' Flags
Les Bannières des Juni
Ofertă specială la Predeal
The Touring Informant
Informateur touristique
Informatore turistico
Delegaţia Provinciei Liaoning la Braşov
Chinese Delegation in Brasov
Delegation chinoise à Brasov
Delegazione cinese a Brasov
Conferinţa Internaţională "15 Noiembrie '87"
15th November 1987
Le 15 Novembre 1987
Il 15 Novembre 1987
Braşov - oraş din poveste
The Fairy-tales Town
La ville des contes de fées
La città delle favole
80 de ani de industrie de aviaţie la Braşov
IAR SA still flies after 80 years
IAR SA vole encore depuis 80 ans
IAR SA vola ancora a 80 anni
Bisericile săseşti, redate circuitului turistic
Zonal Planning Surveys
Plans Urbanistiques
Piani Urbanistici
Zilele Comunei Budila
Budila's Days
Les Jours de Budila
I Giorni di Budila
Obiceiuri de iarnă la Codlea
The Divinity's Mask
Le masque de la divinité
La maschera della divinità
Prejemer, pol al industriei braşovene
The Industrial Park Prejmer
Le Parc Industriel Prejmer
Il Parco Industriale Prejmer
Crăciun la Comăna de Jos
The Youths Host
La bande des jeunes
La comitiva dei giovani
Zoritorii din Cristian
Downers and Investments
Aubeurs et investisseurs
Becleanul magic
The magic Beclean
Le Beclean magique
Hălchiul de altădată
Past and Future at Halchiu
Passe et futur à Halchiu
Passato e futuro a Halchiu
Muzeul "Casa Mureşenilor"
"Casa Muresenilor" Museum

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Bisericile săseşti, redate circuitului turistic
     

Consiliul Judeţean Braşov, prin Serviciul Urbanism, a întocmit Planuri Urbanistice Zonale, având ca obiect includerea localităţilor Cristian, Hărman şi Sânpetru în trasee turistice cu caracter cultural, scopul fiind vizitarea monumentelor şi siturilor istorice incluse în patrimoniul cultural al zonei (Cetatea Săsească cu Biserica Evanghelică Hărman - sec. XIII, Biserica Evanghelică din Cristian, Biserica Evanghelică din Sânpetru). Ca zonă de studiu, lucrarea cuprinde vecinătatea imediată a bisericilor evanghelice şi propunerile de intervenţie în zona studiată.

Punerea în valoare a monumentelor

Ahitectul şef al judeţului, Mihai Sârbu, a declarat că lucrarea studiază elementele caracteristice din punct de vedere urbanistic, arhitectural şi istoric, elementele ce definesc importanţa zonei, regimul juridic şi starea actuală de conservare a construcţiilor existente: "Propunerile de intervenţie în zona studiată au în vedere stabilirea priorităţilor de intervenţie privind restaurarea şi punerea în valoare a clădirilor cu valoare de monument, studierea unui traseu turistic de vizitare integrală a zonei de interes cultural, amenajarea de parcaje pentru autocare şi autoturisme, cât şi rezolvarea de refugii pentru staţiile de autobuz, punerea în valoare a zonei de centru vechi, amenajarea unei zone cu magazine de suveniruri şi artă locală, localuri cu specific tradiţional de alimentaţie publică, puncte de informare turistică şi alte intervenţii privind infrastructura".

Restaurarea siturilor

Clădirile cu valoare de monument şi cele cu valoare ambientală vor primi aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare şi care afectează în mod negativ imaginea clădirii. Se va reveni la forma iniţială a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a tâmplăriei exterioare, iar materialele folosite vor avea culori asemănătoare cu cele vechi conservate sau restaurate de specialişti, tencuielile pe bază de ciment fiind excluse. Refacerea se va realiza după un model relevat pe o construcţie de acelaşi tip şi din aceeaşi epocă.

Istoricul cetăţilor

Biserica fortificata de la Harman in forma in care se păstrează azi datează din 1595, cand a fost refacuta dupa un incendiu. Constructia initiala, atestata documentar de la 1290 avea un turn de 56m, cel mai inalt turn din Tara Barsei. Biserica a fost conceputa in stil romanic cu elemente ale goticului timpuriu. Biserica din Sânpetru face parte din ansamblurile de cetati din piatra ridicate in Tara Barsei sau dincolo de muntii Carpati, care recurg la flancarea orizontala prin turnuri iesite, constituind astfel unul dintre cele mai avansate ansambluri militare europene. Localitatea Sânpetru are tipologia clasica a asezarilor sasesti cu cele doua strazi paralele cu prospect larg si cu gospodariile insiruite de-a lungul lor. Locuintele traditionale, atat cele sasesti cat si cele romanesti sunt asemanatoare cu locuintele din celelalte localitati din zona. Cetatea sătească şi biserica evanghelică din Cristian, biserică construită ca bazilică romanică în sec. XII, au incinta fortificata dinaintea sec. XV, suferind in timp mai multe transformări. Constructiile din aceasta zona apartin in marea majoritate tipologiei satelor sasesti din Tara Barsei si sunt importante din punct de vedere arhitectural si urbanistic, istoric si ambiental.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov