Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 22
Mai- 2006

Afaceri între Braşov şi Leeds
Business Contacts with Leeds
Contatti d?affari con la città di Leeds
Fondurile structurale
Funds and Programs
Fondes et programmes
Fondi e programmi
Colegiul Prefectural
The Prefecture?s College
Le Collège Préfectoral
Sculptorul totemic
The totemic Sculptor
Lo scultore totemico
Fonduri europene la Budila
Budila is ready to join the UE
Budila è pronta ad entrarre nell?UE
Plugarul la Cuciulata
The Ploughman?s Custom
Il Costume dell?Aratore
O privatizare de succes
A successful Privatization
Une privatisation de succès
Una privatizzazione esitosa
Miracolele din Şinca
The Temple of Miracles
Le Temple des Miracles
Il Tempio dei Miracoli
Tradiţiile romilor
The Gypsies? Traditions
Les traditions des gitans
Turism antistres la Zărneşti
Anti-stress Tourism at Zărneşti
Tourisme anti-stress à Zarneşti
Profesioniştii muntelui
The Mountain?s Professionals
I professionisti della montagna
Şah la Predeal
Chess at Predeal
Scacco a Predeal
Zilele Braşovului
The Braşov?s Days
I Giorni di Braşov
?Flori din Ţara Bârsei?
?Fleurs de Ţara Bârsei?

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Colegiul Prefectural


     


Colegiul Prefectural Braşov, înfiinţat prin Ordinul prefectului nr. 128/16.02.2006, conform art. 25 din Legea 340/2004, privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, şi-a început din plin activitatea şi desfăşoară lunar şedinţe de lucru, la care participă instituţiile descentralizate ale judeţului.

Prezentarea obiectivelor
Lucrările Colegiului Prefectural sunt conduse de prefectul de Braşov, Aurelian Danu, care prezintă obiectivele lunare şi activitatea Prefecturii. Dintre acestea, amintim prezentarea obiectivelor operaţionale ale activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; stadiul întocmirii Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, precum şi a Planurilor de combatere a secetei hidrologice.
Ca urmare a dezbaterilor Colegiului Prefectural pe această temă şi ca urmare a precipitaţiilor abundente care au pus în pericol unele localităţi prefectul judeţului Braşov, Aurelian Danu, şi prefectul Judeţului Sibiu, Ion Ariton, au participat, la începutul lunii aprilie, în localitatea Viştea, judeţul Braşov, la un exerciţiu de alarmare în aval de baraj, organizat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ?Ţara Bârsei? Braşov în colaborare cu membrii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Viştea.

Situaţii de urgenţă
Exerciţiul a avut ca scop evaluarea modului de acţiune al comitetului local în cazul ruperii barajului de la Viştea şi evacuarea populaţiei în caz de urgenţă, precum şi realizarea unei informări complexe a populaţiei privind modul de comportare în aceste situaţii. Forţele mobilizate la locul desfăşurării fac parte din cadrul: Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Braşov, Inspecţia de prevenire, Grupa operativă, Detaşamentul de pompieri Făgăraş, Secţia de pompieri Victoria, Poliţia comunei Viştea, Detaşamentul de Jandarmi Făgăraş, Direcţia de Sănătate Publică şi Serviciul de Ambulanţă.

Siguranţa civică
Subprefectul de Braşov, Szakal Andras, a precizat că la şedinţa Colegiului Prefectural de la sfârşitul lunii martie, pe ordinea de zi, a figurat şi analiza măsurilor luate pentru asigurarea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ, conform Planului de măsuri împreună cu inspectoratele juideţene de poliţie şi de jandarmi, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru fiecare unitate de învăţământ. ?În ceea ce mă priveşte, eu m-am ocupat de evaluarea stadiului de aplicare a legilor fondului funciar în fiecare unitate teritorial-administrativă?, a declarat subprefectul.

Un nou birou prefectural
Colegiul Prefectural Braşov a hotărât înfiinţarea unui Birou Prefectural în oraşul Rupea, în afara celui existent în Braşov, la Făgăraş. La inaugurarea Biroului Prefectural Rupea, pe lângă reprezentanţii Prefecturii au mai participat şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Braşov, Vasile Butaru şi Marian Rasaliu, consilierul judeţean de Rupea, Gheorghe Sarafinceanu şi primarul oraşului Rupea, Flavius Dumitrescu, alături de primarii din zonă.
?Înfiinţarea Biroului Prefectural la Rupea este un obiectiv mult dorit de cetăţenii din zonă, care însumează 30.000 de persoane. Este un câştig, pentru că aceşti cetăţeni nu se vor mai deplasa 65 km până la Braşov şi încă pe atâţia până la Făgăraş. Sunt multe persoane în vârstă cu venituri reduse, astfel se câştigă timp şi se reduc cheltuielile. Tot în folosul cetăţeanului, vom înfiinţa un punct de lucru al Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, să nu uităm, că tot astăzi am inaugurat aici şi un birou al Casei de Pensii Braşov?,a declarat prefectul.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov