Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 114-116
Január-Március 2014

Trasee turistice cu trăsura, la Brașov
Tourist Routes by carriage in Brasov
Mit der Pferdekutsche durch Kronstadt
Lovaskocsival Brassóban
Sub lupa Prefectului
Monitored by the Prefect
Im Augenmerk des Präfekten
A Prefektus nagyítója alatt
Solidaritate Braşoveană
Brasov Solidarity
Kronstädter Solidarität
Brassói szolidaritás
Casa Sfatului, emblematică pentru Braşov
The Council House, a symbol for Brasov
Das Rathaus ? ein Kronstädter Wahrzeichen
Tanácsház ? Brassó emblémája
Târgul Internaţional de Carte şi Muzică
The International Book and Music Fair
Die Internationale Musik - und Buchmesse
Nemzetközi könyv- és zenevásár
Ski Pass, la Braşov
Ski Pass in Braşov
Der Ski-Pass in Kronstadt/Braşov
Ski Pass Brassóban
Tainele modelării lutului
The secretes of Clay Works
Die Geheimnisse des Tonformens
Az agyagművészet titkai
"Fărșangul" şi "Faschingul"
"Shrove Tuesday" and "Fasching"
"Fărşang" und Fasching
Farsang és Farsching
Predeal: Investiţii în zona turistică
Predeal: Investments in the tourist area
Predeal: Investitionen in den Tourismus
Predeál: idegenforgalmi beruházások
Balul Portului Popular
The Ball of the Dress
Der Trachtenball
A népviselet bálja
Popas la Teliu - Vale
Stopover in Teliu - Valley
Rastpause in Teliu-Vale
Keresztvári séta
"In Memoriam - Ioan Sorin Apan"
"In Memoriam - Ioan Sorin Apan"
In memoriam Ioan Sorin Apan
In Memoriam − Ioan Sorin Apan

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

In Memoriam − Ioan Sorin Apan     

     

A brassói Centrul de excelenţă în dezvoltare personală Solomon Alapítvány a Brassói Redut Kulturális Központtal együttműködve előadást szervezett Ioan Sorin Apan tanár és etnológus emlékére. A brassói kultúrszemélyiség egész életét a román hagyományoknak és szokásoknak szentelte. A rendezvény célja az volt, hogy kidomborítsák: a kulturális örökségnek folytatója a fiatal generáció, amely továbbra is hittel őrzi azt miután a neves etnológus visszatért a fénybe.

Négyesfogat

Ioan Sorin Apan érdemei főhelyen állnak a nagy kulturális puzzle-ben. Érdemei közül megemlítjük: ő volt a vezetője annak a tánccsoportnak, amely egyedüliként lépett fel az elmúlt száz évben a Frankfurt am Main-i Királyok termében; megjelent a bostoni román konzulátus kulturális lapjában: javasolták, hogy egyike legyen a román néprajzkutatás elit négyesfogatának; megalapozta a kulturális szemiotikai elemzést; neki köszönhető, hogy festett ikonok találhatók több mint húsz olyan hegycsúcson, amelyeknek magassága meghaladja az ezernyolcász métert; megalapította az Andrei Şaguna Főgimnáziumban a Szent András minifalut; több mint húsz prázsmári iskolalaboratórium falfestményei az ő nevéhez fűződnek, festményeinek témáit a történelemből, a fizikából, az állatorvosi tudományból, a kultúrából merítette, felhasznált evangéliumi igéket görög és latin nyelven.

A hagyomány újjáépítése

Alexandru Gecse, a művész, aki az etnológus mellett élt, tőle tanult és vele zenélt, kijelentette: "Megható Sorin Apanról, az emberről beszélni, aki összetett személyiség, Isten földi küldöttje volt. Mindent, amit tett, autentikus volt, mély és hittel teli. Lelkesedésével számos műhelyt hívott létre, ahol a fiatal nemzedéket tanította: fafaragásra, fa- és üvegikonok festésére, húsvéti tojások írására, kerámiára és fazekasmesterségre, a szövőszék hasnzálatára, megismertette velük a folklórt, és rekonstruálta a román nép hagyományos ceremóniáit, olyan rituálékat, amelyek már-már feledésbe merültek, de ő feltámasztotta azokat, ügyelve minden kulturális paraméterükre: a vallásra, a vallástörténetre, a kultúra- és civilizációtörténetre, a szociológiára és a történelemre, stb."

Kulturális hagyaték

Egy évvel azután, hogy eltávozott közülünk, elmondhatjuk róla, hogy felbecsülhetetlen értékű kulturális hagyatékot hagyott hátra. Testamentumából még megemlítjük: szolgálta Istent, templomok és osztálytermek falfestményeit festette, játszott furulyán és akkordeonon, bejárta Európát, előadásokat tartott a hitről és a fizikai jelenségekről, a teológiai szeminárium igazgatója volt, és létrehozta a minifalut, azért, hogy a kamaszok megismerkedhessenek a román falu világáva, megismerkedjenek és elsajátítsák a hagyományok gyakorlását. Célja a világ titkainak megfejtése, közeledés Istenhez.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov