Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 114-116
Ianuarie-Martie 2014

Trasee turistice cu trăsura, la Brașov
Tourist Routes by carriage in Brasov
Mit der Pferdekutsche durch Kronstadt
Lovaskocsival Brassóban
Sub lupa Prefectului
Monitored by the Prefect
Im Augenmerk des Präfekten
A Prefektus nagyítója alatt
Solidaritate Braşoveană
Brasov Solidarity
Kronstädter Solidarität
Brassói szolidaritás
Casa Sfatului, emblematică pentru Braşov
The Council House, a symbol for Brasov
Das Rathaus ? ein Kronstädter Wahrzeichen
Tanácsház ? Brassó emblémája
Târgul Internaţional de Carte şi Muzică
The International Book and Music Fair
Die Internationale Musik - und Buchmesse
Nemzetközi könyv- és zenevásár
Ski Pass, la Braşov
Ski Pass in Braşov
Der Ski-Pass in Kronstadt/Braşov
Ski Pass Brassóban
Tainele modelării lutului
The secretes of Clay Works
Die Geheimnisse des Tonformens
Az agyagművészet titkai
"Fărșangul" şi "Faschingul"
"Shrove Tuesday" and "Fasching"
"Fărşang" und Fasching
Farsang és Farsching
Predeal: Investiţii în zona turistică
Predeal: Investments in the tourist area
Predeal: Investitionen in den Tourismus
Predeál: idegenforgalmi beruházások
Balul Portului Popular
The Ball of the Dress
Der Trachtenball
A népviselet bálja
Popas la Teliu - Vale
Stopover in Teliu - Valley
Rastpause in Teliu-Vale
Keresztvári séta
"In Memoriam - Ioan Sorin Apan"
"In Memoriam - Ioan Sorin Apan"
In memoriam Ioan Sorin Apan
In Memoriam − Ioan Sorin Apan

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Popas la Teliu - Vale     

     

Un pelerinaj în părţile Ardealului nu trebuie să ocolească Ţara Bârsei, iar apoi, un popas la Teliu-Vale, din judeţul Braşov, nu trebuie trecut cu vederea. Găsim aici un loc hărăzit să ne liniştească sufletul prin frumuseţile naturii, dar şi prin starea de bine izvorâtă din spiritul comunităţii, un loc unde rugăciunea se împleteşte de ani buni cu muzica, poezia, arta creştină şi taberele pentru tineret.

Moştenirea locală

Primarul comunei Teliu, Vasile Şerban, ne-a declarat: "Comuna noastră se află aşezată pe culoarul turistic Prejmer ? Teliu ? Budila ? Vama Buzăului, în inima României, într-un peisaj cu resurse naturale unice. Aici se păstrează obiceiurile şi tradiţiile românilor şi maghiarilor şi se organizează evenimente culturale comune. În această perioadă, are loc Carnavalul Copiilor la care participă copiii celor două etnii şi Ansamblul "Cetăţuia" Teliu, care prezintă parada portului popular. Avem o bună colaborare cu Asociaţia Social-Culturală "Suflet Transilvan", înfiinţată ca o consecinţă a nevoilor comunităţii, dar şi cu scop de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale."

Proiecte culturale

Preotul paroh Costin Butnaru, preşedintele Asociaţiei Social-Culturale "Suflet Transilvan", ne-a declarat: "Asociaţia dezvoltă proiecte şi activităţi culturale - festivaluri, concerte, cursuri de meşteşugari, cursuri de încondeiat ouă, pictură pe sticlă, cursuri de muzică etc. Scopul este derularea unei activităţi susţinute de educaţie culturală, spirituală şi moral-civică în rândul comunităţii, în mod special în rândul tinerilor, concomitent cu sprijinirea morală şi materială a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice şi/sau cu venituri mici ori aflaţi la nevoie, defavorizaţi, marginalizaţi, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, religie sau orientare politică."

Redescoperirea valorilor

Dintre obiectivele Asociaţiei, menţionăm: desfăşurarea de activităţi cu scop social, cultural, educaţional şi spiritual, promovarea dezvoltării rurale, prin redescoperirea valorilor tradiţionale şi a specificului zonei, promovarea şi realizarea de activităţi multiculturale, promovarea conceptelor şi realizarea de activităţi de educaţie formală şi nonformală şi pe întreg parcursul vieţii, promovarea egalităţii de gen, vârstă, apartenenţă şi de şansă, precum şi a drepturilor omului.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov