Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 105-107
Aprilie-Iunie 2013

Aeroportul, start la pistă
Start of the airport construction
Der Flughafen: Start für die Abflugbahn
Repülőtért, start a leszállópályán
Braşovul multicultural
Brasov - a multicultural town
Das multikulturelle Kronstadt
A multikulturális Brassó
Guvernoratul Erbil, la Braşov
Erbil Governorate in Brasov
Die Leitung der Region Erbil in Kronstadt
Erbil kormányzója Brassóban
Zilele Braşovului ? "Oraşul Coroanei"
The Days of Brasov ? "Crown City"
Die Tage Kronstadts - "Die Stadt der Krone"
Brassó napok ? "A Korona városa"
Ziua Israelului, la Braşov
The Day of Israel, in Braşov
Israels Nationalfeiertag in Kronstadt
Izrael napja Brassóban
"Odaia cu Lumină Lină", în Castelul lui Dracula
"The Chamber with Soft Light", in the Castle of Dracula
"Die Kammer mit dem milden Licht" in Draculas Schloss
A lágy fény szobája Dracula kastélyában
Budila, vatră din secolul XIII
Budila, a settlement dating back to the 13th century
Budila, ein Dorf aus dem 13. Jahrhundert
Bodola, lakóhely a XIII. századból
Cristianul cu două vetre
Cristian tracing its roots from two directions
Cristian/Neustadt und seine Kerngebiete
A két központú Keresztényfalva
Artă creştină la Teliu
Christian art in Teliu
Christliche Kunst in Teliu
Keresztény művészet Keresztváron
Hărman: 1.500 de ouă încondeiate
Harman: 1500 painted eggs
Honigberg: 1.500 bemalte Eier
Szászhermány: 1 500 írott tojás
Primăvara, la Predeal
Springtime in Predeal
Frühjahr in Predeal
Tavasz Predeálon
"Dârstele Braşovului"
"The Fulling Mills of Brasov"
"Dârstele Brasovului"
"Brassó Derestyéje"

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Budila, vatră din secolul XIII     

     

Comuna Budila este aşezată la numai 18 km de municipiul Braşov, mare centru industrial, a cărui influenţă economică şi social-culturală se face viu simţită şi în această zonă. Este o aşezare ce datează încă din secolul al XIII-lea, cel mai vechi document ce atestă numele său fiind încă din anul 1211, când stăpânirea Cavalerilor Teutoni în păşunile Munţilor Carpaţi a împins locuitorii Budilei spre dealurile subcarpatice ca să revină pe actuala vatră abia în secolele XVII-XVIII.

În Câmpia Bârsei

Datorită predominării şesului, imprimă localnicilor ocupaţia principală: agricultura, dar şi creşterea animalelor, cu care aceştia s-au îndeletnicit de secole. Comuna Budila este aşezată în zona de sub munţii Curburii Carpatice şi face parte integrantă din Câmpia Bârsei. Localitatea se bucură de avantaje naturale, datorită prezenţei Munţilor Buzăului, aflaţi la numai 10-12 km spre est de comună. Flora este specific montană şi submontană caracteristică zonei temperat-continentale. Fauna nu este diferită de cea a judeţului, adăugându-se fauna cinegetică, de altfel, pe teritoriul comunei existând şi un parc dendrologic.

Revigorarea tradiţiilor

Primarul comunei Budila, Irimia Marşavela, ne-a declarat: "Ţinând cont de vechimea localităţii, de istoricul ei şi de tradiţiile şi obiceiurile ce au aparţinut românilor, maghiarilor şi rromilor ce au convieţuit de-a lungul timpului pe aceste meleaguri, dorim să formăm generaţii care să ducă mai departe acest tezaur. De aceea, copiii de la Şcoala Generală din localitate, de la secţiile română şi maghiară, derulează proiecte culturale, asistaţi de cadrele didactice. Fiecare etnie îşi prezintă portul popular specific, dar şi câtecul şi dansul reprezentantiv. Cel mai important eveniment din acest an este "Ziua Budilei", prilej de a pune în scenă viaţa artistică a localităţii, copiii fiind adevăraţi ambasadori."

Promovarea micilor talente

Ansamblurile de copii române şi maghiare de la Şcoala Generală din comuna Budila au în componenţă tineri talentaţi, pasionaţi pentru culegerea şi valorificarea folclorului autentic. Scopul acestor ansambluri este de a forma în timp mai multe generaţii de dansatori, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice. Graţie unui repertoriu coregrafic diversificat, maniera de interpretare şi de mare ţinută, copiii se bucură de un real succes. Ei îşi manifestă permanent dorinţa de afirmare artistică.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov