Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 105-107
Április-Június 2013

Aeroportul, start la pistă
Start of the airport construction
Der Flughafen: Start für die Abflugbahn
Repülőtért, start a leszállópályán
Braşovul multicultural
Brasov - a multicultural town
Das multikulturelle Kronstadt
A multikulturális Brassó
Guvernoratul Erbil, la Braşov
Erbil Governorate in Brasov
Die Leitung der Region Erbil in Kronstadt
Erbil kormányzója Brassóban
Zilele Braşovului ? "Oraşul Coroanei"
The Days of Brasov ? "Crown City"
Die Tage Kronstadts - "Die Stadt der Krone"
Brassó napok ? "A Korona városa"
Ziua Israelului, la Braşov
The Day of Israel, in Braşov
Israels Nationalfeiertag in Kronstadt
Izrael napja Brassóban
"Odaia cu Lumină Lină", în Castelul lui Dracula
"The Chamber with Soft Light", in the Castle of Dracula
"Die Kammer mit dem milden Licht" in Draculas Schloss
A lágy fény szobája Dracula kastélyában
Budila, vatră din secolul XIII
Budila, a settlement dating back to the 13th century
Budila, ein Dorf aus dem 13. Jahrhundert
Bodola, lakóhely a XIII. századból
Cristianul cu două vetre
Cristian tracing its roots from two directions
Cristian/Neustadt und seine Kerngebiete
A két központú Keresztényfalva
Artă creştină la Teliu
Christian art in Teliu
Christliche Kunst in Teliu
Keresztény művészet Keresztváron
Hărman: 1.500 de ouă încondeiate
Harman: 1500 painted eggs
Honigberg: 1.500 bemalte Eier
Szászhermány: 1 500 írott tojás
Primăvara, la Predeal
Springtime in Predeal
Frühjahr in Predeal
Tavasz Predeálon
"Dârstele Braşovului"
"The Fulling Mills of Brasov"
"Dârstele Brasovului"
"Brassó Derestyéje"

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

Bodola, lakóhely a XIII. századból     

     

Bodola község mindössze 18 kilométerre fekszik Brassó municípiumtól, amely jelentős ipari központ, s amely jelentősen befolyásolta a környező települések gazdasági és társadalmi-kulturális életét. A település már a XIII. században létezett, Bodola első írásos említése 1211-ből származik, amikor a Barcaságot felügyelő teuton lovagok nyomására a település lakói fennebb húzódtak a Kárpátok alatti dombok közé, s csak a XVII-XVIII. Században tértek vissza jelenlegi élethelyükre.

A Barcasági medencében

Mivel a községet sík terület veszi körül, magától értetődő, hogy a helyiek fő foglalkozása a mezőgazdálkodás, valamint az állattenyésztés, ezzel foglalatoskodnak már évszázadok óta. Bodola község a Kárpátkanyar hegyeinek aljában fekszik, területe szerves része a Barcasági medencének. Természeti adottságait meghatározza, hogy 10-12 kilométerre fekszik a Buzói havasoktól. Növényvilága jellegzetes hegy- és dombvidéki, mérsékelt szárazföldi vegetáció. Állatvilága Brassó megye állatvilágához hasonló, jelentős vadállománnyal. A község területén egyébként létezik egy dendrológiai park is.

Hagyományok élesztése

Bodola község polgármestere Irimia Marşavela kijelentette: "Tekintettel arra, hogy településünk ősi település, jelentős történelmi múlttal, az itt együtt élő román, magyar és roma lakosságnak pedig gazdag hagyományai és szokásai vannak, célunk az, hogy olyan fiatal nemzedékeket neveljünk, amelyek megőrzik, tovább adják e kincset. Ezért a helyi Általános Iskola román és magyar tagozatos diákjai számára a tantestület irányításával kulturális terveket bonyolítunk le. Mindenik népcsoport bemutathatja hagyományos viseletét, dalaikat, táncaikat. Az idei év legfontosabb rendezvénye a Bodolai napok, amely alkalmával színpadra vihetjük a település kultúrcsoportjait, a gyerekek pedig valóságos nagykövetei a kultúrának-."

Fiatal tehetségek felkarolása

A Bodolai Általános Iskola román és magyar tagozatának tehetséges diákjai közül sokan valósággal megszállottjai az autentikus folklór gyűjtésének, átmentésének. A célja ezeknek az együtteseknek az, hogy a tanítók, tanárok irányításával nemzedékek sora sajátítsa el a néptánc rendeket. Hála a nagyon változatos koreográfiának, a rendkívüli előadásmódnak, ezeknek a gyerekeknek óriási sikerük van. Ugyanakkor ők is állandóan tanúsítják, hogy szeretnék kiteljesíteni előadói művészetüket.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov