Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 105-107
Április-Június 2013

Aeroportul, start la pistă
Start of the airport construction
Der Flughafen: Start für die Abflugbahn
Repülőtért, start a leszállópályán
Braşovul multicultural
Brasov - a multicultural town
Das multikulturelle Kronstadt
A multikulturális Brassó
Guvernoratul Erbil, la Braşov
Erbil Governorate in Brasov
Die Leitung der Region Erbil in Kronstadt
Erbil kormányzója Brassóban
Zilele Braşovului ? "Oraşul Coroanei"
The Days of Brasov ? "Crown City"
Die Tage Kronstadts - "Die Stadt der Krone"
Brassó napok ? "A Korona városa"
Ziua Israelului, la Braşov
The Day of Israel, in Braşov
Israels Nationalfeiertag in Kronstadt
Izrael napja Brassóban
"Odaia cu Lumină Lină", în Castelul lui Dracula
"The Chamber with Soft Light", in the Castle of Dracula
"Die Kammer mit dem milden Licht" in Draculas Schloss
A lágy fény szobája Dracula kastélyában
Budila, vatră din secolul XIII
Budila, a settlement dating back to the 13th century
Budila, ein Dorf aus dem 13. Jahrhundert
Bodola, lakóhely a XIII. századból
Cristianul cu două vetre
Cristian tracing its roots from two directions
Cristian/Neustadt und seine Kerngebiete
A két központú Keresztényfalva
Artă creştină la Teliu
Christian art in Teliu
Christliche Kunst in Teliu
Keresztény művészet Keresztváron
Hărman: 1.500 de ouă încondeiate
Harman: 1500 painted eggs
Honigberg: 1.500 bemalte Eier
Szászhermány: 1 500 írott tojás
Primăvara, la Predeal
Springtime in Predeal
Frühjahr in Predeal
Tavasz Predeálon
"Dârstele Braşovului"
"The Fulling Mills of Brasov"
"Dârstele Brasovului"
"Brassó Derestyéje"

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

"Brassó Derestyéje"     
A Brassói Néprajzi Múzeumban megnyílt a Brassó derestyéje, a Dumitru Voina bemutatta hagyományok című kiállítás. A tárlat azt a célt tűzte maga elé, hogy rekonstruálja a régi Derestye negyed sajátosságait. Erre elsősorban Dumitru Voina mérnök emlékeire alapozott. Dumitru Voina volt az, aki arra áldozta idejét és energiáját, hogy megépítse a posztók finomításához használt kallómalom makettjét. (A kallómalom neve darste, innen ered a Derestye román neve.) A szerző egy régi gyapjúfeldolgozó család sarja, aki mindenképpen szerette volna rivaldafénybe helyezni a brassói lakónegyed ősrégi foglalatosságát.

A kallómalom csodálója

Gyermekkorában Dumitru Voinát lenyűgözte a kallómalom felépítése, s ennek az ősrégi szerkezetnek a működése. A házuk közelében lakott egy szomszédjuk, akinek a tulajdonában volt egy kallómalon, amelyhez a kisfiú édesapja gyakran fuvarozott fát vagy kavicsot. Voinát lenyűgözte a szerkezet, sokáig bámulta, amíg meg nem értette, hogyan működik. Mérnökként újraépítette a kallómalom miniatürizált változatát, pontos mását annak a szerkezetnek, amelyet ő gyerekkorában a Tömös völgyében működés közben látott. A szerző írt egy monográfiát is, amelynek lapjain megemlíti dr. Ioan Meşotă házát, a Hősök Emlékművét és a derestyei templomot.

"Kallózás"

A XVI. század elején építettek egy csatornát a Tömös folyó mentén, amelynek neve a Kalló völgye volt (Valea Dârstei), ennek célja Brassó vízzel való ellátása volt. A csatorna mentén telepedtek meg a kallómalmosok, akiknek fő foglalatosságuk a gyapjúszövet anyagok nedves állapotban való mechanikai tömörítése volt. Róluk nevezték el a Brassó széli települést.
Az öregek emlékeznek Derestye alapítására, arra amikor a fogarasföldi Vádról idehozták Bârsan-Brânzaru ványolóst, akinek a szász Schobel kallómalmánál kellett dolgoznia. Monográfiájában Dumitru Voina 13 műszaki alkatrészt ír le, amelyek segítségével megtörtént a gyapjú anyagok szövetté való tömörítése. A derestyei ványolók munkája teremtette meg a kapcsolatot a négyfalusi mokányok gyapjúja és a brassói vásárok közt, ott adták el ugyanis a vastag szöveteket.

Derestyei hagyományok
A Népművészeti Múzeum igazgatója, Ligia Fulga elmondta: "Voina úr segítségével megtudtuk, hogy 100 évvel ezelőtt a derestyeiek népviselete nagyban hasonlított a négyfalusi viselethez, enyhe porondi beütésekkel. Keveset tudunk a derestyei szokásokról, hagyományokról, amiatt a városi befolyás miatt, amely megváltoztatta a közösségi életet. Amit tudunk: húsvét másodnapján létezett a majális, mennybemenetelkor pedig tüskebokor ágat tettek a kapuk elé, és megünnepelték a Hősök napját is.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov