Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 183-185
Septembrie-Decembrie 2019

"Dans de vifor"
“Whirlwind Dance”
„Schneesturmtanz“
Vihartánc
Festivalul „Cununa”, ediţia a IV-a
“Cununa” Festival, 4th Edition
Die vierte Auflage des Cununa-Festivals
Nászfesztivál IV. kiadás
Festivalul Cultural Maghiar „Țara Bârsei“
Hungarian Cultural Festival “Tara Barsei”
Das ungarische Kulturfestival „Burzenland“
Barcasági Magyar Kulturális Fesztivál
Șezătoare de poveste
Fairy-tale gathering
Ein Spinnabend zum Nacherzählen
Mesebeli fonó
Pictură murală în centrul istoric
Mural Painting in the Historical City Centre
Eine Wandmalerei im historischen Stadtzentrum
Falfestmény a történelmi belvárosban
1.000 de flori croșetate
1,000 Crochet Flowers
1000 gehäkelte Blumen
1000 horgolt virág
Biserică multimedia la Cincșor
Multimedia Church in Cincșor
Die Kleinschenker Multimedia-Kirche
Multimédiás templom Kissinken
Comăna, între ieri și azi
Comana, between yesterday and today
Comăna - gestern und heute
Komána tegnap és ma
Feldioara, o nouă destinație în inima României
Feldioara, a new destination in the heart of Romania
Marienburg/Feldioara -ein neues Reiseziel inmitten Rumäniens
Földvár, új turistacélpont Románia szívében
Hoghiz: Istorie, tradiție, natură
Hoghiz: History, tradition, nature
Hoghiz: Geschichte, Tradition, Natur
Olthévíz: Történelem, hagyomány, természet
Sâmbăta de Sus, colț de rai
Sambata de Sus, a piece of heaven
Felsőszombatfalva, az édenkert része
„Muzeul Din Școală – Sohodol”
“The School Museum – Sohodol”
„Das Museum in der Schule – Sohodol“
Múzeum az iskolában – Szohodol

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact
Cronologie

1235 Prima menţiune documentară a Braşovului cu numele Corona. Alte denumiri medievale: Barasu, Braso, Brasso, Kronstadt
1241 Distrugerea oraşului de către invazia tătară
1252 Prima menţiune a toponimului “Braşov” (Terra Saxonum de Barasu) cu referire la Ţara Bârsei
1288 Menţionarea comitatului de “Burcia” (Ţara Bârsei) locuit de saşi, maghiari, secui şi români
1351 Prima menţiune a “Scaunului Braşovului” (sedes de Brasso)
1355 Prima menţiune a “Districtului Braşov”
1366 Se instituie Cele Şapte Scaune Săseşti cu sediul principal la Sibiu, instanţa de apel şi pentru Braşov
1368 Primul privilegiu comercial acordat negustorilor braşoveni de un domn al Ţării Româneşti: Vlaicu I
1385 Începutul construirii Bisericii Parohiale catolice - actuala Biserica Neagră - terminată în 1477
1388 Prima menţiune documentară despre existenţa unei şcoli în oraş
1395 La Braşov se încheie alianţa antiotomană între Sigismund, regele Ungariei, şi Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti
1398 Prima menţiune documentară despre existenţa unei scoli la Braşov
1399 Prima menţiune a unei biserici romaneşti în Şchei
1400 Prima invazie turcească în Ţara Bârsei
1413 Prima menţiune a unui spital la Braşov
1420 Acord încheiat între Adunarea Districtului Ţara Bârsei şi breasla blănarilor privind construirea Casei Sfatului, amplificată ulterior
1480 - 1506 Menţionarea lui Gheorghe Grămăticul pe listele de impozit din Braşov, prima menţionare a unei activităţii şcolare româneşti în Şchei
1486 Confirmarea privilegiului Andreanum pentru toţi saşii din Sibiu, Mediaş, Braşov şi Ţara Bârsei. Braşovul şi Ţara Bârsei intră astfel în Universitatea Săsească
1495 Zidirea în piatră a Bisericii Sf. Nicolae
1512 Prima menţiune documentară a farmaciei oraşului
1521 Negustorul Neacşu din Câmpulung scrie judelui Braşovului, Johann Benkner, despre pregătirile turcilor pentru cucerirea Cetăţii Belgrad. Primul document păstrat în limba romană
1528 Ridicarea turnului Casei Sfatului
1539 Începutul tipografiei întemeiate de umanistul Johannes Honterus
1546 Este construită prima moară de hârtie de pe teritoriul României
1556 - 1583 Activitatea diaconului Coresi, cel mai mare tipograf român din secolul al XVI-lea (26 de tipărituri din cele 47 apărute în sec. XVI)
1547 Construirea bibliotecii la iniţiativa umanistului Johannes Honterus, această bibliotecă adăpostea în acel moment cea mai mare colecţie de cărţi din Transilvania, inclusiv o parte din manuscrisele salvate după cucerirea Constantinopolui de către turci (29 mai 1453)
1553 Epidemia de ciumă face 4000 de victime în Braşov
1600 Mihai Viteazul vizitează Braşovul şi convoacă aici Dieta Transilvaniei
1625-1630 Este construită incinta exterioară a cetăţii Braşov
1678 Întemeierea Companiei Comerciale Greceşti din Braşov
1689, aprilie 21 Marele incendiu de la Braşov distruge cea mai mare parte a oraşului, circa 300 de victime omeneşti. Este cea mai mare catastrofă din istoria oraşului. Biserica parohială incendiată primeşte numele de “Biserica Neagra”
1731 Dascălul şcheian Petcu Soanu tipăreşte primul calendar-almanah românesc
1757 Dimitrie Eustatievici scrie prima gramatică românească
1785 Braşovul are 17.671 locuitori, dintre care în Cetate 4.496, în Şcheii Braşovului 6.124, În Braşovechi 2.946 şi în Blumăna 2.568
1798 În Braşov existau 43 de bresle de meşteşugari, având împreună 1227 de meşteri cu atelier propriu
1804 Introducerea iluminatului public în Cetate (felinare cu ulei)
1835 Înfiinţarea “Casei generale de economii” din Braşov, primul institut de credit din Transilvania
1838 Apar “Gazeta de Transilvania” şi “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, redactate de George Bariţiu
1848, aprilie 11 Manifestaţia românilor din Şcheii Braşovului pentru drepturi politice
1850 Întemeierea gimnaziului român astăzi Liceul “Andrei Şaguna”
1861 Înfiinţarea Despărţământului “Astra” la Braşov
1878 nfiinţarea Societarii Filarmonice
1882 Premiera naţională a operetei “Crai Nou” a lui Ciprian Porumbescu
1891 Introducerea tramvaiului cu aburi la Braşov - Târgul Cailor - Bartolomeu
1916 august 16 Intrarea Armatei Romane în Braşov, numirea dr. Gheorghe Baiulescu ca primul primar roman al Braşovului
1920 Braşovul are o populaţie de 40.335 locuitori
1928 Se construieşte Clădirea Camerei de Comerţ (azi Biblioteca Judeţeana) şi a “Casei Profesorilor”
1930 Uzina electrică
1930 Braşovul are peste 59.000 de locuitori, dintre care români - peste 17.000, germani - peste 12.000, maghiari - peste 19.000, evrei - peste 2.000
1939 Monumentul Eroilor din Piaţa Unirii
1940, noiembrie 10 Cutremur
1943, aprilie -
1944, ianuarie
Bombardamente ale aviaţiei americane
1945, ianuarie Deportarea saşilor în U.R.S.S.
1948 Braşovul are 82.984 locuitori
1950, august 23 Braşovul devine “Oraşul Stalin”
1956 Braşovul are 123.834 locuitori
1960 Inaugurarea clădirii Teatrului Dramatic
1966 Braşovul are 163.345 locuitori
1968 Oraşul devine reşedinţa judeţului Braşov
1971 Înfiinţarea Universitarii din Braşov prin unificarea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic
1977 Braşovul are 257.000 locuitori
1977, martie 4 Cutremur puternic. Ulterior au loc consolidări la Casa Sfatului, Poarta Şcheilor, Liceul Sportiv şi la alte clădiri
1987, noiembrie 15 Revolta anticomunistă pornită de la Întreprinderea de Autocamioane
1989, dececembrie 22-25 Evenimentele din decembrie care fac numeroase victime şi însemnate pagube, Braşovul primind ulterior titlul de “oraş martir”PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov